Nieuwsbericht

Belastingdienst schuift herzieningsverzoek ww-premie door naar SZW

1 juli 2021
Leestijd 1 min

Bijna twee maanden na ontvangst, heeft de Belastingdienst laten weten dat zij geen uitspraak zal doen over het herzieningsverzoek van VvAA ten aanzien van de WW-premie bij variabele beloning en dit overdraagt aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Op 16 april dit jaar diende VvAA een verzoek in bij de Belastingdienst om herziening van het door de dienst ingenomen standpunt over de verschuldigde WW-premie bij variabele beloning. Dit standpunt kwam in december 2020 na bijna een jaar aandringen van VvAA tot stand, in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab).

De Belastingdienst ging in zijn standpunt verrassenderwijs niet uit van de lage WW-premie. Volgens VvAA was de argumentatie daarvoor moeilijk te volgen en gebaseerd op onterechte aannames. Daarom en gezien het (financiële) belang van eerstelijnspraktijken die medewerkers variabel belonen, diende VvAA afgelopen april een verzoek om herziening in bij de Belastingdienst. Afgelopen week liet de dienst ons weten dat haar kennisgroep geen uitspraak zal doen over het verzoek en het verzoek neerlegt bij het ministerie van SZW, waar de wetgeving oorspronkelijk vandaan komt.

De onderbouwing voor het doorsturen van het verzoek naar SZW ontbrak. VvAA vindt het niet aanvaardbaar als deze ontwikkeling opnieuw voor vertraging zorgt en hoopt juist op een versnelling. Erik van Dam, senior adviseur kennismanagement bij VvAA: “Deze onzekerheid loopt nu alweer anderhalf jaar. Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt voor de eerstelijnspraktijken die werken met variabele beloning. Als opsteller van de Wet arbeidsmarkt in balans gaan wij ervanuit dat SZW alles in huis heeft om ons verzoek - in het belang van de praktijken - voortvarend te behandelen en op basis van het Burgerlijk Wetboek de oorspronkelijke uitleg van de Belastingdienst te verwerpen. VvAA blijft er bovenop zitten."

Vragen?

Neem voor meer informatie over salarisadministratie contact met ons op. Wij helpen u graag.
Alex Kaja
06 46 35 65 38
Bel ons
Salarisinfo
swa_fo@vvaa.nl
VvAA
Wijzigen WAB

Meer lezen?

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 3 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

27 februari 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen