Artikel

Minister is voornemens jaarverantwoordingsplicht 2023 uit te stellen

  • 11 november 2022
  • Leestijd 2 min

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen daarvoor uitstel tot uiterlijk 31 december 2023. Minister Helder deelt dit voornemen in haar brief van 4 november aan de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij in op de aanleverdatum van de openbare jaarverantwoording die voortvloeit uit de Wtza.

Zorgverlener in praktijk die met zijn salarisadministratie bezig is.

Update

Minister Helder heeft de openbare jaarverantwoordingsplicht voorlopig opgeschort voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Verantwoording over het voorgaande boekjaar is dus op dit moment niet verplicht. U leest hier meer over in ons artikel Jaarverantwoording: minister drukt op pauzeknop.

Oorspronkelijke deadline onhaalbaar

In de Wmg (Wet marktordening gezondheidszorg) staat dat een openbare jaarverantwoording uiterlijk 1 juni na afloop van een boekjaar moet zijn aangeleverd. Voor kleine zorgaanbieders, die hier nu voor het eerst aan moeten voldoen, is dit geen haalbare kaart. Een afvaardiging, waarvan VvAA deel uitmaakt , van in de zorg gespecialiseerde accountants- en administratiekantoren sprak deze zomer daarover intensief met VWS en NZa.

Het probleem is immers niet dat zorgaanbieders en hun dienstverleners hun processen op orde moeten brengen, zoals de minister in haar brief suggereert. Het kernprobleem is dat de gespecialiseerde kantoren alle jaarcijfers voor al hun klanten in een kwart van de gebruikelijke tijd zouden moeten ophoesten. Dit terwijl zij al kampen met een landelijk tekort aan personeel.

Naar een structurele oplossing

Los van wat men überhaupt van het nut en de noodzaak van de Wtza vindt, is dus duidelijk dat de oorspronkelijke aanlevertermijn voor de jaarverantwoording niet realistisch is. Goed dus dat de minister nu voornemens is de deadline op te schuiven tot 31 december 2023. Ook voor 2024 (over boekjaar 2023) heeft de minister een uitstelvoornemen. De uiteindelijke deadline voor de jaren erna wil zij echter wel op 1 juni houden. Dat is merkwaardig, omdat het probleem dan niet anders is. Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. Dat hebben we vanuit de gespecialiseerde kantoren altijd gezegd. We hebben met VWS de afspraak gemaakt om de komende tijd ook hierover samen een oplossing te zoeken.

Uitstel geldt alleen voor nieuwe jaarverantwoordingsplichtigen

Voor zorgaanbieders die al eerder vanuit de Wtzi hun jaarverantwoordingsplicht hadden, geldt het uitstel niet. De minister geeft daarnaast ook aan dat nieuwe zorgaanbieders geen gebruik kunnen maken van de uitstelregeling. Dit laatste komt nogal uit de lucht vallen en de argumentatie daarvoor is lastig te volgen. Ook daarover is van belang dat we doorpraten met VWS.

Meer informatie

Wtza en de jaarverantwoordingsplicht Wmg

Vragen?

Neem contact op met uw financieel adviseur of bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Wij helpen graag.

Telefonisch contact
030 601 62 00
Bel ons

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen