Artikel

De tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers

 • 6 april 2020
 • Leestijd 16 min

De Tozo biedt via de gemeente acute, maar beperkte inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling is gebaseerd op Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz), maar sneller beschikbaar en sneller van toepassing door het ontbreken van bijvoorbeeld onderzoeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf en vermogens- en partnerinkomenstoets. Controle op wel aan de regeling verbonden voorwaarden (zie verderop) vindt achteraf plaats.

Aanvragen kan tot 1 juni 2020 via een digitaal loket bij de woongemeente, vanaf maandag 30 maart. Bij de aanvraag van de verlenging van de Tozo per 1 juni (‘Noodpakket 2.0’) gaat een partnerinkomenstoets gelden. Voor de aanvraag van een nieuwe lening voor bedrijfskapitaal moet de ondernemer verklaren dat geen sprake is van een surseance van betaling of het verkeren in staat van faillissement.

1. Inkomensaanvulling tot sociaal minimum

Aanvragen op basis van de verwachting van een inkomen onder het sociaal minimum door COVID-19 de komende drie maanden. Het gaat om een inkomensaanvulling (een gift) tot het sociaal minimum, een aanvulling tot netto:

 • € 1.500 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 1.050 voor alleenstaanden

2. Lening voor bedrijfskapitaal

Om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVID-19 op te vangen, kunnen zelfstandig ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Daarbij zijn de volgende specificaties van toepassing:

 • Maximale lening € 10.157
 • Lening beschikbaar binnen vier weken
 • Maximale looptijd van drie jaar
 • Rente 2%
 • Aflossing hoeft niet voor januari 2021

Voorwaarden Tozo

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Zelfstandig ondernemer, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 • Gevestigd, hoofdzakelijk werkzaam en woonachtig in Nederland
 • Verwachting dat komende drie maanden het inkomen onder sociaal minimum is (doorgeven als anders blijkt)
 • Voldoen aan het urencriterium en KvK-inschrijving van vóór 7 maart 2020 18:45u
 • Geen surseance van betaling of staat van faillissement bij aanvraag lening

Meer over deze overbruggingsregeling:

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Regeling
 • Verdieping en veelgestelde vragen
 • Het (digitale) loket van uw eigen woongemeente

Veelgestelde vragen over ondersteuningsmaatregelen

Meer lezen?

Vrouw en twee mannen bekijken lachend iets op de computerOndernemen
Ondernemen
22 februari 2022
 • 22 februari 2022
 • Leestijd 2 min

E-health: goede zorg anders geleverd

De inzet van e-health, informatie- en communicatietechnologie (ICT), biedt veel kansen in de zorg.