Nieuwsbericht

Tegemoetkoming voor meerkosten door corona

  • 9 oktober 2020
  • Leestijd 1 min

Om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de corona­pandemie maken zorgverleners dit jaar extra kosten om zichzelf en patiënten te beschermen. Bijvoorbeeld met (extra) persoonlijke beschermings­middelen en aanpassingen in de praktijk om aan de anderhalve­meterregel te voldoen. Zorg­verzekeraars (Eucare uitgezonderd) kondigden eerder al aan zorg­aanbieders tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Met de meerkosten­regeling geven zij daar nu uitvoering aan.

Hoogste bijdrage

De bijdrage wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke omzet in 2020. Dat is de vergoede zorg uit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. Van die omzet krijgt u naar verwachting een percentage tussen de 0,20% en 0,80 % als bijdrage voor de meerkosten. Met hulp van een onafhankelijk adviesbureau wordt het exacte percentage per beroepsgroep vastgesteld. U hoeft geen overzicht van de gemaakte kosten aan te leveren. Het gaat om een eenmalige bijdrage.

Voorwaarden

Het maakt voor de meerkostenregeling niet uit of u eerder al van de Continuïtiteitsbijdrage of rijksregelingen (zoals NOW) gebruik hebt gemaakt. Wel is het belangrijk dat dezelfde kosten niet al bij de patiënt of zorgverzekeraar zijn verhaald. Tandheelkundige zorg is om deze reden uitgesloten van de meerkostenregeling. Voor deze sector was al eerder een regeling voor meerkosten getroffen.

Een aantal van de voorwaarden zijn vergelijkbaar met de Continuïteitsbijdrage, zoals een drempel van € 50,- per verzekeraarsconcern en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen.

Ook niet gecontracteerde zorgverleners kunnen de bijdrage aanvragen. U ondertekent daarvoor een specifieke overeenkomst voor de meerkostenregeling.

Aanvragen

In 2021 kunt u de regeling aanvragen. Begin volgend jaar worden de definitieve percentages per beroepsgroep vastgesteld en gecommuniceerd. Vervolgens wordt het centrale aanvraagproces (via VECOZO) geopend.

Kijk voor meer informatie op zn.nl.

Meer lezen?