Nieuwsbericht

Ledenraad Vereniging VvAA: stel u verkiesbaar

  • 20 oktober 2022
  • Leestijd 45 sec

Wij zoeken leden die zich graag willen inspannen voor hun beroepsgenoten en hen willen vertegenwoordigen in de nieuwe Ledenraad van Vereniging VvAA. Ieder VvAA-lid is van harte uitgenodigd om te reageren.

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Het instellen van een Ledenraad was het belangrijkste onderwerp van de Algemene Ledenvergadering op 11 oktober j.l. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de Ledenraad, waardoor we konden beginnen met de inrichting van dit nieuwe orgaan. De Ledenraad zal een afspiegeling vormen van de beroepen en de verschillende carrièrefases in ons ledenbestand.

Meer informatie over het reglement en het profiel downloadt u hier:

Stel u verkiesbaar

Wilt u voor VvAA het klankbord zijn voor uw beroepsgroep en de dialoog aangaan over belangrijke onderwerpen? 

  • Stuurt u dan vóór 31 december 2022 een actueel cv en uw motivatie naar vereniging@vvaa.nl.
  • De kiescommissie selecteert voor 10 februari 2023 kandidaten om mee in gesprek te gaan. Daarna volgt een kieslijst die ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd.
  • In april 2023 volgen de gekozen leden een introductieprogramma.

Meer lezen?