Nieuwsbericht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now)

  • 16 september 2020
  • Leestijd 1 min

Al snel na het uitbreken van de coronacrisis is de aanvankelijk ingezette regeling Werktijdverkorting vervangen door een nieuwe loonkostensubsidieregeling: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Afhankelijk van de hoogte van de omzetderving ontvangen werkgevers een subsidie van maximaal 90% van de totale loonsom van de onderneming. Na een eerste NOW periode van 3 maanden heeft het kabinet in mei de regeling nog eens met 4 maanden verlengd. Recent werd de NOW 3.0 aangekondigd die op 1 oktober in gaat.

De NOW 3.0 dient 2 doelen. Net als bij de 2 eerdere regelingen biedt de overheid bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de NOW 3.0 bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden om de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet heeft daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in de hoogte van de subsidie.

Belangrijkste wijzigingen

  • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de NOW? Bezoek de pagina van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Lees over NOW

Wanneer aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

Meer lezen?

Zorgmedewerker wist de vloer in een ziekenhuisCOVID-19
COVID-19
20 april 2022
  • 20 april 2022
  • Leestijd 3 min

Stichting ZWiC zet laatste offensief in om zorgmedewerkers te bereiken

Een financiële bijdrage voor alle zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Dat is het doel van ZWiC.