Nieuwsbericht

Aandacht politieke partijen voor ledenthema's zorg

  • 25 februari 2021
  • Leestijd 40 sec

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Meer dan ooit is de zorg een belangrijk thema. Hoe besteden de zeven grootste partijen hier aandacht aan? Bekijk hier de uitgangspunten en voorstellen die raken aan de ledenthema's bezieling, pluriformiteit en keuzevrijheid, en succesvol ondernemen in de zorg.

De ontwikkelingen in het zorglandschap en de keuzes en beloftes daarover, hebben een grote impact op de wijze waarop zorgverleners kunnen werken. Als uniek collectief van ruim 124.000 zorgverleners uit verschillende disciplines, wil VvAA haar leden helpen om een geïnformeerde keuze te maken.

Daarom zetten wij, in samenwerking met De Argumentenfabriek, de uitgangspunten van de zeven grootste politieke partijen over onderwerpen, die voor u relevant zijn, op een rij.

Op de kieskaarten vindt u de uitgangspunten en voorstellen uit de partijprogramma’s die betrekking hebben op de ledenthema’s:

  • Behoud van bezieling en (ont)regeling.
  • Behoud van een pluriformiteit en keuzevrijheid.
  • Succesvol ondernemen in de zorg.

Ook het ledenmagazine Arts en Auto schenkt aandacht aan deze uitgangspunten van de ledenthema’s in een bondige analyse van de verkiezingsprogramma's.

Kieskaart per thema

Meer lezen?

Arts en patiënt overleggen samen over de behandeling en mogelijke risico's.Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
1 februari 2023
  • 1 februari 2023
  • Leestijd 2 min

Wat regelt de Wet genees­kundige behandelings­overeenkomst (WGBO)?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt en hulpverlener in een behandelingsovereenkomst.