Artikel

Jubelton verdwijnt: wonen wordt duurder, maximale leensom lager

  • 30 mei 2022
  • Leestijd 2 min

De belastingvrije hoge schenking die ouders mogen doen aan hun kinderen voor de aankoop van een woning óf verlaging van een bestaande hypotheek, ook wel de jubelton genoemd, wordt per 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 naar € 27.231. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

Ouders met een vrij vermogen die nog gebruik willen maken van deze hoge schenkingsvrijstelling, kunnen het bedrag in 2022 schenken, de daadwerkelijke besteding moet dan uiterlijk in 2024* plaatsvinden. De jubelton wordt afgeschaft vanuit de gedachte dat dit tot eerlijkere kansen op de woningmarkt leidt. Dat de hoge schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning wordt afgeschaft, betekent niet dat ouders geen grote schenking meer aan hun kind mogen geven. Het enige is dat het kind dan schenkingsbelasting moet betalen. De lasten nemen daarmee dus wel toe.

In deze turbulente huizenmarkt biedt de jubelton (dit jaar nog) mogelijk een uitkomst om de gewenste woning toch te kunnen financieren. Zeker in het licht van deze tijd, waarbij we te maken hebben met stijgende rentes, de discussie met betrekking tot de mogelijke invoering van rentevordering op DUO-schulden én de inzichten van Nibud. Een dalende koopkracht heeft immers ook impact op de kosten die gebruikt mogen worden voor wonen en daarmee dus de maximale leensom. Dit alles leidt ertoe dat het zeker loont om dit jaar waar mogelijk over te gaan tot de aankoop van een (volgende) woning en daarmee stijgende kosten te besparen en in een mogelijk hogere klasse te kunnen aankopen.

Nu of later dan 2022 een woning financieren met de jubelton?

Wilt u nog een beroep kunnen doen op de jubelton? Geef dan dit jaar de schenking voor de eigen woning in de aangifte aan.

Een schenking voor de eigen woning is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking gebruikt om:

  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen.
  • De hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen.
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

De vrijstelling geldt alleen als de uitgave is gedaan vóórdat de ontvanger van de schenker 40 jaar is geworden.

* Lukt het niet om dit in 2022 geschonken bedrag voor de eigen woning aan een van bovenstaande doelen te besteden? Dan is het mogelijk om de besteding nog plaats te laten vinden in 2023 of wellicht in 2024. Het is nog niet bekend hoe en of dit binnen de nieuwe wettelijke bepalingen wordt vormgegeven. Houd daarom rekening met de mogelijkheid dat deze spreidingsmogelijkheid per 1 januari 2024 vervalt en besteding in 2024 niet meer plaats kan vinden: in dat geval volgt in 2024 of in 2025 alsnog een aanslag schenkbelasting.

Meer lezen?

Man en vrouw op bank bekijken op laptop of ze met studieschuld een hypotheek kunnen krijgen.
18 augustus 2023
  • 18 augustus 2023
  • Leestijd 5 min

Je eerste huis kopen als starter: hier let je op

Yes! Je bent erover uit: je gaat je eerste huis kopen. Maar waar let je precies op? Met onze tips hang jij straks de slingers op in je nieuwe woning.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen