Nieuwsbericht

Huur van een praktijkruimte en COVID-19

  • 5 juli 2020
  • Leestijd 5 min

De maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd, hebben ook impact op de dagelijkse gang van zaken in de vele praktijken. Huurt u een ruimte om uw praktijk in uit te oefenen? Onze juristen krijgen verschillende vragen binnen over dit onderwerp. We zetten de belangrijkste informatie op een rij.

Veel leden huren een ruimte om hun praktijk in uit te oefenen. Het gaat hier in bijna alle gevallen om de huur van de zogeheten overige bedrijfsruimte (‘kantoorruimte’) in de zin van artikel 7:230a BW.

Heel vaak zijn de huurovereenkomsten gesloten op basis van standaard modellen (de zogenoemde ROZ-modellen die zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken) met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Wij gaan in onderstaande veelgestelde vragen uit van deze meest gangbare situatie, dus een huurovereenkomst voor kantoorruimte op basis van een standaard ROZ-model met bijbehorende algemene bepalingen (hierna: AB).

De diverse maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd hebben ook impact op de dagelijkse gang van zaken in de vele praktijken. Voor sommige medische praktijken (vaak betreft het huurders in een verzamelgebouw) geldt dat zij geconfronteerd worden met een verhuurder die het pand (en dus het gehuurde) geheel of gedeeltelijk afsluit op last van de overheid. Vaak gaat het dan om een verhuurder/hoofdhuurder die zelf een sportclub of restaurant uitbaat.

Als u geconfronteerd wordt met een mogelijke (gedeeltelijke) sluiting van de door u gehuurde praktijkruimte of het pand waarin u een ruimte huurt, adviseren wij u om met uw verhuurder in gesprek te gaan om mogelijke (praktische) oplossingen te bespreken.

Denk daarbij aan maatregelen waarbij het mogelijk wordt dat alleen u en uw patiënten het pand betreden, uitstel van betalingen et cetera. De meeste verhuurders willen echt niet dat hun huurders als gevolg van deze crisis failliet gaan met alle gevolgen vandien. Mocht een overleg met de verhuurder geen vruchten afwerpen, dan kunt u zich vanzelfsprekend wenden tot onze huurspecialisten voor advies en begeleiding.

Meer lezen?