Nieuwsbericht

Gevolgen standpunt Belastingdienst over ww-premie bij variabele beloning onvoldoende helder

17 december 2020
Leestijd 2 min

De Belastingdienst heeft formeel gereageerd op het verzoek van VvAA om duidelijkheid te bieden inzake de te hanteren ww-premie bij contracten met variabele beloning. Helaas biedt het standpunt van de Belastingdienst onvoldoende zekerheid voor de eerstelijns praktijken en zetten we het overleg met de dienst begin 2021 voort.

Wab: lagere ww-premie voor vaste contracten

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge premie voor oproepkrachten. Het doel hiervan is om vaste contracten (onbepaalde tijd, vaste omvang in uren) te stimuleren.

Verzoek om zekerheid bij variabele beloning

Omdat de Wab niets vermeldt over hoe om te gaan met contracten met variabele beloning, lag het voor de hand voor die contracten uit te gaan van de lagere premie. Althans, voor zover het vaste contracten betreft. Informeel bevestigde de fiscus dit ook aan VvAA en zo wordt de inhouding in de praktijk nu dus ook uitgevoerd sinds 1 januari.

Verzoek om standpuntbepaling aan Belastingdienst

Met name in de paramedische eerstelijnszorg is het gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers variabel belonen. VvAA wil voor deze werkgevers graag zekerheid over welke premie van toepassing is. Dit om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen voor de beroepsgroepen die het op dit moment toch al erg zwaar hebben. Daarom vroegen wij begin december 2019, vóór inwerkingtreding van de Wab, de Belastingdienst onze zienswijze te bevestigen met een formeel standpunt hierover. Dat verzoek is toen in behandeling genomen, maar ondanks zeer frequent contact met de Belastingdienst bleef een inhoudelijke reactie keer op keer uit. Een zeer onwenselijke situatie. Nadat de druk dit najaar verder werd opgevoerd, maakte de Belastingdienst deze maand zijn standpunt alsnog bekend.

Standpunt Belastingdienst biedt onvoldoende zekerheid

Standpunt Belastingdienst: niet zonder meer lagere premie

Het voorgelegde VvAA-basiscontract voor variabele beloning kwalificeerde volgens de Belastingdienst verrassend genoeg niet zonder meer voor toepassing van de lagere premie. Onze concrete vervolgvragen over de exacte grens tussen vast en flexibel, bleven echter onbeantwoord. Hierdoor zijn de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij variabel belonen nog immer onvoldoende duidelijk. Wij hebben, ook op aandringen van andere partijen in het veld, de Belastingdienst aangespoord om op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan om tot een snelle oplossing te komen voor deze ongewenste situatie. De onzekerheid en het risico op even aanzienlijke, als nodeloze kostenverhoging moet voorkomen worden voor de eerstelijns praktijken die het toch al stevig voor de kiezen kregen dit jaar. De Belastingdienst heeft onze uitnodiging inmiddels aangenomen.

Hoe verder?

In het voorjaar van 2021 heeft de Belastingdienst het herzieningsverzoek van VvAA in behandeling genomen. Het verzoek betreft herziening van het door de dienst ingenomen standpunt over de verschuldigde ww-premie bij variabele beloning. 

Lees de update

Meer lezen?

Bart Janknegt en Willem Veerman
11 april 2024
Leestijd 3 min

Personeels­tekort zorg hoeft er niet te zijn

VvAA doet een oproep in een eerder deze week verstuurde brief aan de informateurs om in gesprek te gaan over het grote personeelstekort in de zorg.

19 maart 2024
Leestijd 2 min

Herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Veel zorgverleners hebben hun handen vol aan het beantwoorden van de vele brieven en verzoeken die zij ontvangen van patiënten

The Mental Move
5 maart 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 4 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen