Artikel

E-health: goede zorg anders geleverd

 • 22 februari 2022
 • Leestijd 2 min

De inzet van e-health, informatie- en communicatietechnologie (ICT), biedt veel kansen om de zorg te ondersteunen, verbeteren of op een meer efficiënte manier te verlenen.

Bij e-health gaat het om de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) met als doel de zorg te ondersteunen of te verbeteren. De komst van Covid-19 heeft de noodzaak voor e-health-toepassingen versneld en uitgebreid. Zorg werd zo veel mogelijk op afstand geleverd.

Zorg op afstand of een e-consult?

Bij zorg op afstand kunt u denken aan beeldbellen, e-mailen en contact via een patiëntenportaal. Ook het aflezen van medische gegevens die via een app door de patiënt worden ingevoerd, valt daaronder. Op basis van deze gegevens kan de zorgverlener advies geven, of het fysieke consult inkorten of uitstellen.

Een e-consult is een digitaal medisch consult dat plaatsvindt via internet. Bijvoorbeeld via e-mail of een videoverbinding met de patiënt.

Juridische kaders

Op e-health-toepassingen zijn de ’gewone‘ juridische regels van toepassing. Denk aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de AVG. Wel gelden in veel gevallen aanvullende regels. Zo staan in de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een e-consult te mogen doen. Een van die voorwaarden is dat de identiteit van de patiënt moet worden vastgesteld. Het is daarom aan te bevelen om de patiënt voor een (eerste) e-consult een document toe te zenden waarin relevante zaken, waaronder het bij de hand hebben van een identiteitsbewijs bij een videoconsult, worden opgenomen.

Actieplan e-health

Zes tips om u op weg te helpen

 • Rol
  Bepaal uw eigen rol
 • Regels
  Breng regels en risico's in kaart
 • Verantwoordelijkheden
  Bepaal wie waarvoor verantwoordelijk is
 • Acties
  Stel te nemen acties vast
 • Werkafspraken
  Stel werkafspraken/contracten op
 • Klachtregeling
  Verzorg een klachtregeling

Meer informatie

Vragen?

Neem voor meer informatie over e-health contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.
Juridische helpdesk
030 247 49 99
Bel ons
Juridisch advies
Juridische helpdesk

Meer lezen?

Uw praktijk overdragen - Een vrouw draagt praktijk over aan man en geeft hem een handdruk.
18 januari 2022
 • 18 januari 2022
 • Leestijd 5 min

Overdracht praktijk heeft tijd nodig

In deze blog neemt Peter van Bakel u stap voor stap mee in het proces vanaf het moment dat duidelijk is wie interesse heeft in (gedeeltelijke) overname.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen