Nieuwsbericht

Vragen over vaccinatie: registreren welke zorgverlener is gevaccineerd?

  • 25 maart 2021
  • Leestijd 2 min

Mag een patiënt eisen dat hij wordt geholpen door een zorgverlener die is gevaccineerd? En kan een werkgever registreren welke medewerker wel en niet is gevaccineerd? Plus: hoe zit het met de aansprakelijkheid als een patiënt besmet raakt door een niet-gevaccineerde medewerker? VvAA-juristen Claire Blaauw (medische aansprakelijkheid) en Shirin Slabbers (gezondheidsrecht) gaan nader in op deze vragen van zorgverleners.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen werkgevers niet registeren welke medewerkers wel en niet zijn gevaccineerd. Een registratie kan er ook toe leiden dat medewerkers zich verplicht voelen zich te laten vaccineren, terwijl een werkgever of opdrachtgever dit niet mag verplichten. De regering gaf immers herhaaldelijk aan dat vaccinatie vrijwillig is en ook behoort te zijn.

Toestemming vragen om registratie

Mag de werkgever dan wel aan de medewerker toestemming vragen om te registreren of deze wel of niet is gevaccineerd? Volgens de AVG moet die toestemming vrij kunnen worden gegeven en juist dat kan bij een werkrelatie worden betwijfeld. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl staat dan ook: “De hoofdregel is dat toestemming niet geldig is als een werkgever dit aan een werknemer vraagt. Alleen in bijzondere situaties, waarin weigering geen enkel nadelig gevolg heeft, kan sprake zijn van geldige toestemming aan de werkgever.” Als er een dreiging van een verbod op patiëntencontact op staat, dan kan (naar nu wordt aangenomen) geen gebruik worden gemaakt van de uitzondering. Het een en ander bevestigt de overheid.
 
Een aantal juristen vindt echter dat het belang van een werkgever in de zorg om een vaccinatie verplicht te stellen zwaarder weegt dan de vrijheid van een medewerker om al dan niet voor een vaccinatie te kiezen. En dat een werkgever daarom wél het recht heeft om een vaccinatie verplicht te stellen en/of alleen medewerkers die gevaccineerd zijn direct patiëntencontact te laten hebben.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts mag wel vragen of een werknemer is gevaccineerd. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn, aldus de AP. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. De bedrijfsarts mag niet aan de werkgever doorgeven welke werknemer is gevaccineerd. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met de werkgever delen. Ook mag de bedrijfsarts advies geven over de te nemen maatregelen en over inrichting van de werkprocessen.

Geen gerechtelijke uitspraak

Zolang er geen gerechtelijke uitspraak is gedaan, is het risicovol om tegen het oordeel van de AP en de overheid in te gaan. Dat zou immers kunnen leiden tot een boete van de AP en zelfs tot klachten en claims. Vooralsnog mag u als werkgever in beginsel niet registreren welke medewerker wel of niet gevaccineerd is en kunt u praktisch gezien niet alleen gevaccineerde medewerkers inzetten bij het directe patiëntencontact. En dus ook niet voldoen aan het verzoek van een patiënt om geholpen te worden door een medewerker die gevaccineerd is.

Duidelijk is dat het risico op aansprakelijkheid aanzienlijk wordt verlaagd als een werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en de instructies door medewerkers zijn nageleefd. Maar ook hiervoor geldt dat er nog geen rechtspraak is.

Meer lezen?