Nieuwsbericht

Bezielingsscan 2022: minder macht zorgverzekeraars, meer vertrouwen vanuit politiek

  • 13 december 2022
  • Leestijd 3 min

De administratiedruk van zorgverzekeraars is er een die letterlijk ‘drukt’. Dat blijkt uit de uitkomsten van het tweede deel van de Bezielingsscan, die in groten getale werd ingevuld. De roep om radicale veranderingen aan de kant van zorgverzekeraars en de politiek, klinkt luider en luider.

Bezielingsscan 2022 met stethoscoop in de vorm van een hart

Eerder dit jaar hebben we de uitkomsten van de meerkeuzevragen gedeeld. Een nieuw onderdeel van de Quickscan zijn de open vragen, dit jaar over de relatie met de politiek en zorgverzekeraars.

Politiek

Alle beroepsgroepen geven aan het belangrijk te vinden dat er meer vertrouwen en erkenning komt vanuit de politiek en meer inspraak in beleid.

Meer blijk van vertrouwen en waardering

Voorbeelden van het ervaren tekort aan vertrouwen en waardering zijn de discussie over de verplichte loondienst en de enorme hoeveelheid regels en protocollen. Het gevoel leeft dat de politiek tegenover zorgverleners staat in plaats van naast hen.

Inspraak

Medisch specialisten benadrukken het belang van inspraak in beleid via competente gesprekspartners. Fysiotherapeuten zouden via inspraak fysiotherapie voor iedereen toegankelijk willen maken en tandartsen zouden willen bereiken dat de overheid vóór het vaststellen van wetten eerst nagaat wat deze betekenen voor het veld.

Terugdringen marktwerking

Een ander veelgehoord knelpunt is de marktwerking in de zorg. Veel zorgverleners willen dat deze ter discussie wordt gesteld en dat de politiek ingrijpt waar nodig.

Rol van de beroepsgroep richting de politiek

Zorgverleners zouden graag zien dat beroepsgroepen steviger gaan lobbyen om de waardering en het vertrouwen van de politiek te (her)winnen. Vooral medisch specialisten vinden het belangrijk sámen met patiënten en aan de hand van cijfers te laten zien waar zij mee bezig zijn. Ook het belang van betere kwaliteitsbewaking komt vaak voorbij en de wens om daarbij meer zelf de regie te hebben, bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe kwaliteitseisen.

De vele regels en protocollen worden gezien als een symptoom van wantrouwen van regelmakers in zorgverleners

Zorgverzekeraars

De belangrijkste knelpunten ten aanzien van zorgverzekeraars vormen de administratiedruk, het gebrek aan goede contracten en de nadruk die wordt gelegd op fraude in plaats van op vertrouwen.

Minder administratiedruk

Voorstellen die voorbij kwamen ter verlaging van de administratiedruk, zijn het afschaffen van toestemmingsaanvragen voor behandelingen, het verminderen van de "bewijslast" om aan te tonen dat bepaalde zorg is verleend en stoppen met "voor elk verbandje een formulier te eisen".

Betere contracten

Verbeteringen op het gebied van contracten zijn onder andere minder strenge regels voor verschillende indicaties en evenwichtige vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook hier klinkt de roep om meer competente gesprekspartners, zoals een adviserend tandarts bij de zorgverzekeraar.

Meer vertrouwen en minder focus op fraude

De vele regels en protocollen worden gezien als een symptoom van wantrouwen van regelmakers in zorgverleners. De dreiging van audits wordt als zwaard van Damocles ervaren en er heerst onbegrip en frustratie over de wantrouwende houding van verzekeraars ten aanzien van declaraties.

Rol van de beroepsgroep richting zorgverzekeraars

Een grote groep zorgverleners zou graag zien dat beroepsgroepen in staat worden gesteld scherper te onderhandelen met zorgverzekeraars. Een deel heeft er nog vertrouwen in en wil samenwerken. Door vaker het gesprek aan te gaan, verzekeraars op werkvloer mee laten lopen en proactief voorstellen te doen over het betaalbaar houden van de zorg.
Een bijna even grote groep is het vertrouwen kwijt. Zij ziet vooral het strikt bewaken van eigen grenzen of zelfs het weigeren van contracten als enige redmiddelen.

Conclusie

Door de overvloed aan wetten, regels en protocollen, de druk vanuit zorgverzekeraars en de continue veranderingen, met als zwaartepunt het integraal zorgakkoord, staat de zorgbranche voor ongekend grote uitdagingen. Als stem & steun van het zorgveld, zal VvAA zich blijven inzetten op waar zij het sterkst in is: het laten horen van de stem van zorgverleners en het steunen van zorgorganisaties bij de primaire bedrijfsvoering en het afdekken van risico’s. Zodat zorgontvangers én- verleners kunnen rekenen op de beste medische zorg in een zo gezond mogelijk werkklimaat.

Eerste uitkomst quickscan

In ons artikel van 10 oktober jl. berichtten wij over de eerste uitkomsten van de Quickscan Bezieling 2022. Hieruit bleek onder meer dat zorgprofessionals minder werkplezier ervaren dan voorheen en vaker kampen met burn-outklachten. U kunt het artikel over de eerste uitkomsten van de Quickscan Bezieling 2022 hier lezen.

Bezielingsscan 2022

Benieuwd naar de volledige resultaten?

Download Bezielingsscan

Meer lezen?

Karin Derks
20 februari 2024
  • 20 februari 2024
  • Leestijd 3 min

#LidAanHetWoord: logopedie in een holistisch perspectief

Karin Derks is mede-eigenaar van een logopediepraktijk in Limburg. Naast het geven van stottertherapie, legt ze ook de nadruk op zelfwerkzaamheid.

Twee lachende vrouwelijke dokters
15 februari 2024
  • 15 februari 2024
  • Leestijd 2 min

Bezielings­boosters: inspirerende verhalen

Bezieling in de zorg. Een van de belangrijkste thema’s waar we ons als vereniging sterk voor maken. Lees deze inspirerende verhalen van zorgprofessionals.

Huisarts en luchtvaartgeneeskundige Peter Nijhof op Schiphol
24 januari 2024
  • 24 januari 2024
  • Leestijd 3 min

Huisarts (62): op Schiphol gebeurt zoveel, daar laad ik me aan op

Peter Nijhof (62) studeerde in 1995 af als huisarts. Naast zijn praktijkhouderschap werkt hij ook op de Eerste Hulp op Schiphol.

Ambulancemedewerkers helpen patiënt met zuurstof
24 januari 2024
  • 24 januari 2024
  • Leestijd 2 min

Bezielingsboosters: een baan met impact

Bezieling in de zorg. Een van de belangrijkste thema’s waar we ons als vereniging hard voor maken. Maar wat maakt het zo'n essentieel onderdeel van wat we doen?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen