Nieuwsbericht

Beroepsorganisaties wijzen ZN op problemen met inhaalzorg

  • 10 juni 2020
  • Leestijd 1 min

Op initiatief van KNGF uitte afgelopen maandag verschillende beroepsorganisaties per brief hun zorgen aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De zorgen betreffen de negatieve effecten van de vergoedingsmethodiek ‘inhaalzorg’. De organisaties wijzen erop dat met name de berekening per maand, per verzekeraar en mogelijk zelfs per verzekeringslabel, al snel kan leiden tot een te lage vergoeding.

Voor inhaalzorg, de zorg die bovenop de normale zorg extra geleverd wordt na de COVID-19-crisis, krijgen zorgaanbieders een aanzienlijk lagere vergoeding van de verzekeraars. Deze vergoeding wordt echter niet over de hele tweede helft van dit jaar, maar per maand verrekend. De maanden waarin minder zorg dan de normomzet wordt geleverd - en er dus geen sprake is van inhaalzorg - worden niet verrekend met de maanden waarin er meer zorg wordt geleverd dan de normale zorg en waarin er dus wel sprake is van inhaalzorg. Zo kan het gebeuren dat een zorgaanbieder over de gehele periode onder de normomzet uitkomt, maar daarvoor dus toch minder ontvangt dan de reguliere vergoeding. Een dergelijk effect speelt ook als men bij een verzekeraar boven de norm zit en bij de andere er minimaal evenveel onder. De zorgaanbieder zou dan toch gekort worden. 

Beroepsorganisaties willen in gesprek

KNGF geeft aan dat dit niet de bedoeling kan zijn en ook niet past binnen de beleidsregel die de NZa hiervoor eerder publiceerde. De beroepsorganisatie van fysiotherapeuten schrijft dit een brief samen met Keurmerk Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland (Ergotherapie Nederland, NVD, NVH, NVLF, OVN en VvOCM), NVvP en de mondzorgalliantie (KNMT, ANT, NVM en ONT). De organisaties stellen ZN voor om gezamenlijk met hen te komen tot een voor alle partijen acceptabele en werkbare oplossing.

Onderdeel van continuïteitsbijdrage

De inhaalzorg is een onderdeel van de ZN-regeling continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage is een ondersteuningsmaatregel voor zorgaanbieders die niet actief waren in de frontline van de coronazorg, zoals paramedici en mondzorgverleners. Zij hebben vaak hun reguliere zorgverlening, soms ook hun hele praktijkvoering, tijdelijk moeten staken, terwijl de vaste kosten doorliepen.

Meer lezen?

Zorgmedewerker wist de vloer in een ziekenhuisCOVID-19
COVID-19
20 april 2022
  • 20 april 2022
  • Leestijd 3 min

Stichting ZWiC zet laatste offensief in om zorgmedewerkers te bereiken

Een financiële bijdrage voor alle zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Dat is het doel van ZWiC.