Nieuwsbericht

Beperkte verruiming vaccinatiebeleid AstraZeneca

  • 23 april 2021
  • Leestijd 1 min

Voor het vaccinatiebeleid bevinden we ons momenteel in een unieke situatie waarin de verschillende inzichten, adviezen en daaropvolgende beleidslijnen elkaar in een rap tempo opvolgen. Deze dynamiek heeft ook gezorgd voor veel onduidelijkheid bij huisartsen over hun rechtspositie als zij ervoor kiezen om personen van 60 jaar en jonger, toch te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. In eerdere berichtgeving van VvAA is uitgelegd dat als een arts in strijd met het overheidsbeleid handelt, de arts civielrechtelijk of tuchtrechtelijk in de problemen kan komen.

Vaccin eigendom Staat

Gisteren heeft de minister van VWS tijdens een debat in de Tweede Kamer aangegeven dat een COVID-19-vaccin eigendom is van de Staat, in casu het RIVM, tot het wordt toegediend. Het vaccin wordt aan artsen geleverd onder de voorwaarde dat artsen zich aan de richtlijn houden. In de richtlijn is opgenomen voor welke doelgroep welk vaccin beschikbaar is.

Oudere vrouw die wordt gevaccineerd

Volgens de minister is het alleen in onderstaande uitzonderlijke gevallen, die de arts volgens de minister moet kunnen motiveren, toegestaan om thans het AstraZeneca-vaccin aan patiënten van 60-jaar en jonger toe te dienen. De minister sluit hierbij ook aan op de berichtgeving van de IGJ (zie ook Veelgestelde vragen over vaccineren).

Artsen mogen (alleen) AstraZeneca toedienen bij personen van 60 jaar en jonger als een persoon onder een hoog risico groep valt, die persoon al was opgeroepen volgens het vaccinatieschema en echt niet kan wachten totdat het alternatieve vaccin wordt toegediend.

Het overheidsbeleid is dus inmiddels veranderd van “het mag niet” naar “het mag niet, tenzij…”. Dat betekent dat als aan de drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, de arts niet in strijd met het overheidsbeleid handelt. In dat geval wordt vanzelfsprekend ook niet bij voorbaat dekking op een aansprakelijkheidsverzekering van VvAA uitgesloten. Dat kan bijvoorbeeld wel aan de orde zijn als in strijd met een verbod wordt gehandeld.

Meer lezen?

Zorgmedewerker wist de vloer in een ziekenhuis
COVID-19??
COVID-19
20 april 2022
  • 20 april 2022
  • Leestijd 3 min

Stichting ZWiC zet laatste offensief in om zorgmedewerkers te bereiken

Een financiële bijdrage voor alle zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Dat is het doel van ZWiC.