Nieuwsbericht

Beleid regeldruk moet ‘rigoureus op de schop'

  • 26 oktober 2020
  • Leestijd 2 min

Ondernemers hebben aanhoudende klachten over het toenemend aantal (complexe) regels tijdens deze kabinetsperiode. MKB Nederland roept daarom vandaag het volgende kabinet op om extra doelen te stellen op het reduceren van regels. VvAA steunt deze oproep in de wetenschap hoe verlammend bureaucratie kan werken. Eerder zetten VvAA en verschillende partijen in de zorg de regeldruk in de zorg op de kaart met de beweging (Ont)Regel de Zorg.

Ook in de zorgsector ondervinden zorgverleners dagelijks veel last van onnodige regels en procedures. Regeldruk, bureaucratie of onnodige administratie, heeft een enorme impact op de ‘bezieling’ van zorgverleners. Regeldruk vermindert werkplezier, zorgt voor frustratie, maar bovenal: minder tijd voor de patiënt. Reden waarom VvAA, samen met diverse partijen in de zorg, de verlammende bureaucratie in de zorg sinds 2017 op de agenda zet. Drie jaar later monitort VvAA nog steeds halfjaarlijks hoe het staat met de ervaren regeldruk onder zorgverleners.”

Nu blijkt uit recent onderzoek van MKB-Nederland dat, net als in de zorg, ook ondernemers veel hinder ondervinden van de toenemende regeldruk en dat het hen belemmert in de bedrijfsvoering. Voorzitter MKB-Nederland, Jacco Vonhof, doet dan ook op maandag 26 oktober een oproep aan het volgende kabinet, dat het beleid ‘rigoureus op de schop’ moet.

Een oproep die VvAA, bij monde van strategisch adviseur en betrokkene bij ‘(Ont)Regel de Zorg’ van het eerste uur, Edwin Brugman, graag wil versterken: “Ik zie in het onderzoek van MKB-Nederland veel parallellen met de situatie in de zorg. Net als in het bedrijfsleven ontneemt de administratieve lastendruk zorgverleners het plezier in hun vak. Daarnaast maakt het de dagelijkse bedrijfsvoering van een praktijk, zeker in de eerste lijn, steeds complexer en daarmee onaantrekkelijker. Er zijn steeds meer praktijkhouders die mede als gevolg van de structurele bureaucratie, overwegen te stoppen of hun praktijk van de hand te doen.”

Belofte aan zorgverleners

Willem Veerman, huisarts en voorzitter a.i. bestuur VvAA: “De belofte van dit kabinet ten aanzien van regeldruk voor zorgverleners is verre van gerealiseerd. Willen we borgen dat zorgverleners het plezier in hun vak behouden, dan is het van groot belang dat een nieuw kabinet deze belofte overneemt en het beleid op de schop gaat. Daarbij gaat het niet alleen om reductie van bestaande regeldruk, maar ook om het beteugelen van de stroom aan nieuwe regels. Ook de zorg zou gebaat zijn bij de afspraak om voor elke nieuwe regel een andere regel af te schaffen.”

Samen terugbrengen regeldruk

De laatste resultaten van de (Ont)Regelmonitor van VvAA in juli 2020 wezen uit dat 46% van de zorgverleners aangeeft dat de regeldruk in hun beleving ten opzichte van 2019 is toegenomen. Ook gaven zij aan meer tijd kwijt te zijn aan niet-effectieve regels die belastend zijn om na te leven. Veerman: “Er is nog veel werk aan de winkel, want we zijn er nog lang niet. Begin november starten we weer met onze halfjaarlijkse (Ont)Regelmonitor. Het is goed dat er meer aandacht komt voor het verlagen van de regeldruk. Zo houden we gezamenlijk de vinger aan de pols.”

Meer lezen?

Sprekers ontvangen boek 'Zo werkt de zorg'
31 maart 2023
  • 31 maart 2023
  • Leestijd 1 min

Boeklancering 'Zó werkt de zorg in Nederland': een helder overzicht, mythes doorprikken en meer

De herziene uitgave van 'Zó werkt de zorg in Nederland' is sinds 27 maart overal verkrijgbaar en geeft antwoord op diverse vragen.