Nieuwsbericht

AVG en zorgwetgeving

  • 2 december 2021
  • Leestijd 59 sec

Veel (mond)zorgverleners vragen zich af hoe de privacywetgeving zich verhoudt tot de diverse onderdelen van de Nederlandse zorgwetgeving. In Dental Tribune schijnen VvAA-adviseurs Annemarie Smilde en Erik van Dam hun licht hierop.

Een man met wit colbertje wijst iets aan op laptop en vrouw kijkt ernaar

Bij inwerkingtreding van de AVG focusten zorgaanbieders zich met name op het praktisch op orde brengen van de praktijk op privacygebied. Nu ligt de nadruk meer op situaties waarbij zorgverleners in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met verwante bepalingen uit de specifieke zorgwetten. Soms schuurt het of lijkt het te bijten met de privacyregels. Hoe kunt u daarmee het beste omgaan? In het artikel in Dental Tribune komen de volgende situaties aan bod:

  1. Het delen van informatie met andere zorgverleners
  2. Het corrigeren van de verslaglegging op verzoek van een patiënt
  3. Inzage geven in het dossier, niet voor patiëntzorg

De conclusie is dat privacy- en specifieke zorgwetgeving best kunnen ‘samenleven’, maar net als ieder huwelijk aandacht nodig hebben. Ongelukkig hoeft het daarmee niet te zijn.

Meer informatie

‘Grip op zorgwetgeving in vier minuten’: het online minicollege voor een eerste overzicht van de zorgwetgeving. Bekijk de video hieronder.

Download artikel

Meer lezen over de samenloop tussen privacy- en zorgwetgeving? Lees het artikel uit het decembernummer (2021) van Dental Tribune.

Vragen?

Neem voor meer informatie over de AVG contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bellen

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen