Nieuwsbericht

Amref-kerstactie levert ruim € 74.000 op

  • 23 februari 2023
  • Leestijd 1 min

VvAA heeft in samenwerking met Amref geld ingezameld voor zorgverleners in Afrika. De actie 'Zorgverleners voor Zorgverleners' is via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht bij leden, klanten en VvAA-collega’s. En het resultaat mag er wezen.

Kerstactie Amref

Leren voor Leven Zambia

Doel van deze editie van de Amref-kerstcampagne was het programma 'Leren voor Leven Zambia'. In Zambia overlijdt 1 op de 400 moeders bij de geboorte van hun kind. De belangrijkste oorzaak? Het tekort aan goed opgeleide verlos- en verpleegkundigen. Via het programma worden zorgverleners getraind met behulp van een mobiele trainingsapplicatie.

In de Arts en Auto van december heeft VvAA een opgenomen over Amref. In de meegestuurde mailing werden lezers opgeroepen om te doneren. Leden en andere relaties werden ook via social media en de nieuwsbrief geattendeerd op deze actie. Daarnaast konden VvAA-collega's ervoor kiezen om het tegoed van hun kerstcadeau om te zetten in een gift voor Amref.

Een mooi resultaat

Aan de oproep om te doneren is ook dit jaar weer ruimhartig gehoor gegeven. De kerstcampagne leverde maar liefst € 74.293,38. Een mooi resultaat waarmee onze zorgcollega's in Afrika, met meer verloskundigen en medische middelen, meer voor moeders en baby’s kunnen betekenen. VvAA heeft deze giften traditiegetrouw ook nog eens met 25 procent verhoogd.

Bij deze namens Amref en VvAA hartelijk dank aan alle leden, collega’s en andere relaties die een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie resultaat.

Wilt u ook bijdragen om de zorgverlening in Zambia te verbeteren?

U kunt nog steeds een bijdrage leveren. De onderstaande QR-code verwijst naar een pagina waar u met behulp van een Tikkie een bedrag over kunt maken.

Over 'Leren voor Leven'

Met 'Leren voor Leven' richt Amref zich - met steun van VvAA - op zowel het opleiden als het bijscholen van verlos- en verpleegkundigen. Zo pakken we de twee grootste problemen aan: het chronisch tekort aan zorgpersoneel én de beperkte kennis onder zorgverleners. Het project is in 2021 gestart.

Leren voor Leven biedt duizenden zorgmedewerkers de kans om op afstand bij te scholen naar een volwaardig vakdiploma. Het onderwijs op afstand, via de mobiele trainingsapplicatie Jibu, wordt gecombineerd met contactonderwijs. Dit programma biedt een duurzaam model om nieuwe gezondheidsuitdagingen efficiënt aan te pakken. Daarmee profiteren in 2023 maar liefst 13,7 miljoen mensen in Zambia van goede medische zorg.

Meer lezen?

Foto van groep mensen in VvAA-gebouw
Over VvAA??
Over VvAA
22 maart 2023
  • 22 maart 2023
  • Leestijd 2 min

Extra Algemene Ledenvergadering 14 maart 2023: eerste VvAA-ledenraad een feit

Ruim 40 leden namen op 14 maart deel aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VvAA. De ALV stond in het teken van de eerste VvAA-ledenraad.