Artikel

Algemene Ledenvergadering oktober 2022

  • 29 augustus 2022
  • Leestijd 50 sec

Op dinsdag 11 oktober 2022 vond een Extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA.

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Instellen Ledenraad

Deze extra ledenvergadering volgde op de ALV van 22 juni jl. waarin de aanwezige leden o.a. akkoord zijn gegaan met het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen waren het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten stonden op 11 oktober 2022 besluitvormend op de agenda. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de ledenraad. Daardoor kunnen we dit nieuwe orgaan nu gaan inrichten.

Bekijk hier de downloads van de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober (pdf):

Meer lezen?

Stel op de bank met laptop
Over VvAA??
Over VvAA
17 mei 2023
  • 17 mei 2023
  • Leestijd 1 min

VvAA-onderzoek zorgverzekeraars: wat gaat goed en wat kan er beter?

VvAA start samen met onderzoeksbureau SiRM een onderzoek naar de verbetermogelijkheden in de relatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars