Artikel

Algemene Ledenvergadering oktober 2022

  • 29 augustus 2022
  • Leestijd 56 sec

Op dinsdag 11 oktober 2022 vond een Extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA.

Instellen Ledenraad

Deze extra ledenvergadering volgde op de ALV van 22 juni jl. waarin de aanwezige leden o.a. akkoord zijn gegaan met het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen waren het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten stonden op 11 oktober 2022 besluitvormend op de agenda. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de ledenraad. Daardoor kunnen we dit nieuwe orgaan nu gaan inrichten. 

Ledenraad: stel u verkiesbaar!

Alle VvAA-leden zijn van harte uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen voor de ledenraad van Vereniging VvAA. 

Bekijk hier de downloads van de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober (pdf):

Meer lezen?

Foto van groep mensen in VvAA-gebouwOver VvAA
Over VvAA
19 januari 2023
  • 19 januari 2023
  • Leestijd 1 min

Extra Algemene Ledenvergadering 14 maart 2023: benoemen van leden voor de eerste VvAA ledenraad

Op dinsdag 14 maart 2023 vindt er een een extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA. We hebben voldoende aanmeldingen om de ledengroepen te vullen