Artikel

Algemene Ledenvergadering oktober 2022

  • 29 augustus 2022
  • Leestijd 1 min

Op dinsdag 11 oktober 2022 vindt om 18.30 uur in Utrecht een Extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA. Alle leden zijn van harte welkom: online of fysiek. Meldt u zich ook aan?

Instellen Ledenraad

Deze extra ledenvergadering volgt op de ALV van 22 juni jl. waarin de aanwezige leden o.a. akkoord zijn gegaan met het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen zijn het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten staan op 11 oktober 2022 besluitvormend op de agenda.

Daarnaast praten we u op 11 oktober natuurlijk graag bij over actuele beleidsthema's en onze meerjarenbeleidsplannen.

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om naar Utrecht af te reizen zodat we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Kunt u deze extra ledenvergadering niet fysiek bijwonen? Dan kunnen we het mogelijk maken dat u digitaal deelneemt. Vermeld bij uw aanmelding expliciet uw wens hoe u de extra ledenvergadering bij wilt wonen, zodat we dit goed kunnen faciliteren.

Heeft u suggesties voor agendapunten?

De conceptagenda kunt u op deze pagina inzien. U bent van harte uitgenodigd om zelf agendapunten aan te dragen. Mail deze uiterlijk 27 september naar bestuur@vvaa.nl.

Machtiging stemming agendapunten

Voor leden die iemand willen machtigen voor de agendapunten waarover stemming plaatsvindt tijdens de vergadering maken wij gebruik van een online stemtool. Neemt u hierover uiterlijk op 2 oktober contact met ons op via bestuur@vvaa.nl.

Aanmelden

Wij ontmoeten u heel graag bij deze 104e vergadering. U kunt zich t/m 2 oktober 2022 aanmelden via onderstaande button:

Aanmelden ALV 11 oktober 2022

Heel graag tot ziens bij de Extra Ledenvergadering op 11 oktober!
Met vriendelijke groet, namens Vereniging VvAA:

Willem Veerman
huisarts en voorzitter


N.B. Bent u verhinderd? Dan kunt u uw suggesties voor de agenda ook mailen naar bestuur@vvaa.nl.

Concept-agenda en -notulen

Meer lezen?

Still uit campagnevideo VvAA 'Meeleven'Over VvAA
Over VvAA
21 september 2022
  • 21 september 2022
  • Leestijd 52 sec

VvAA start Meeleef-campagne

Gedurende het leven van zorgprofessionals en zorgorganisaties weet VvAA wat er speelt in hun carrière en werkveld, en kan VvAA er voor hen zijn.