Artikel

Algemene Ledenvergadering oktober 2022

  • 29 augustus 2022
  • Leestijd 1 min

Op dinsdag 11 oktober 2022 vindt om 18.30 uur in Utrecht een Extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA.

Instellen Ledenraad

Deze extra ledenvergadering volgt op de ALV van 22 juni jl. waarin de aanwezige leden o.a. akkoord zijn gegaan met het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen zijn het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten staan op 11 oktober 2022 besluitvormend op de agenda.

Daarnaast praten we u op 11 oktober natuurlijk graag bij over actuele beleidsthema's en onze meerjarenbeleidsplannen.

Conceptagenda

De conceptagenda kunt u op deze pagina inzien.

Wij ontmoeten u heel graag bij deze 104e vergadering. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u mailen naar bestuur@vvaa.nl.

Heel graag tot ziens bij de Extra Ledenvergadering op 11 oktober!

Met vriendelijke groet, namens Vereniging VvAA,

Willem Veerman
huisarts en voorzitterConcept-agenda en -notulen

Meer lezen?

Still uit campagnevideo VvAA 'Meeleven'Over VvAA
Over VvAA
21 september 2022
  • 21 september 2022
  • Leestijd 52 sec

VvAA start Meeleef-campagne

Gedurende het leven van zorgprofessionals en zorgorganisaties weet VvAA wat er speelt in hun carrière en werkveld, en kan VvAA er voor hen zijn.