Artikel

Algemene Ledenvergadering oktober 2022

  • 29 augustus 2022
  • Leestijd 50 sec

Op dinsdag 11 oktober 2022 vond een Extra Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA.

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Instellen Ledenraad

Deze extra ledenvergadering volgde op de ALV van 22 juni jl. waarin de aanwezige leden o.a. akkoord zijn gegaan met het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen waren het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten stonden op 11 oktober 2022 besluitvormend op de agenda. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de ledenraad. Daardoor kunnen we dit nieuwe orgaan nu gaan inrichten.

Bekijk hier de downloads van de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober (pdf):

Meer lezen?

Oud VvAA-kantoor
29 november 2023
  • 29 november 2023
  • Leestijd 1 min

Terugblik 100 jaar VvAA: de Watersnoodramp en meer

Het is weer tijd voor een nieuwe VvAA-door-de-decennia-heen, in aanloop naar ons jubileum in 2024. Deze keer: de Watersnoodramp en meer.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen