Nieuwsbericht

Actief vermelden BIG-nummer

  • 2 februari 2021
  • Leestijd 1 min

Sinds 1 januari 2021 zijn zorgverleners in bepaalde situaties verplicht hun BIG-nummer te tonen. Vanwege de coronacrisis wordt hier vooralsnog niet op gehandhaafd.

Een vrouw zit op een groen bed bij de huisarts en de dokter onderzoekt haar kaaklijn

De verplichting om het BIG-nummer actief bekend te maken, kwam vorig jaar uitgebreid aan bod. Na kritiek van beroepsorganisaties, mede over de korte termijn van invoering, sprak de minister met de beroeps- en bracheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. Hierna was het niet langer verplicht om het BIG-nummer te vermelden op briefpapier en facturen. Eerder verviel al de verplichting om het BIG-nummer in wachtruimten kenbaar te maken. Op 2 april 2020 werd het aangepaste besluit bekendgemaakt. 

De verplichting houdt nu in dat BIG-geregistreerden hun BIG-nummer vermelden:

  1. Wanneer patiënten daar om vragen 
  2. Bij het gebruik van de naam van de BIG-geregistreerde op zijn website (of website van de werkgever) 
  3. In de e-mailondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden

Handhaving

Het aangepaste besluit ging 1 januari 2021 in werking. Het artikel is te raadplegen in het openbare Registratiebesluit BIG (artikel 4a). Op 17 december 2020 gaf het CIBG opnieuw aan dat de handhaving op de verplichting in verband met de coronacrisis wordt uitgesteld. Voorlopig hoeven BIG-geregistreerden niets te doen. Het treffen van voorbereidingen is wel aan te bevelen.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekendgemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Beroeps- en brancheorganisaties spraken dit eerder met het ministerie van VWS af. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Over de auteur

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Advocaat

caroline.vander.kolk@vvaa.nl

Expertises

  • gezondheidsrecht
  • aansprakelijkheidsrecht

"Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg." - Albert Einstein

Meer lezen?

Zorgverlener in praktijk die met zijn salarisadministratie bezig is.Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
11 november 2022
  • 11 november 2022
  • Leestijd 1 min

Minister is voornemens jaarverantwoordingsplicht 2023 uit te stellen

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen uitstel tot uiterlijk 31-12-2023.