Artikel

Zorgadministratie kost 2 werkdagen per week

18 november 2017
Leestijd 3 min

Administratielast en regeldruk. Na jaren van noodkreten verenigt het zorgveld zich en is het samen concreet in actie gekomen. Dat gebeurde vandaag tijdens de eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter’ in de Munt in Utrecht. Na een ferme steun in de rug van minister voor medische zorg Bruno Bruins gingen groepen zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars aan de slag om voorstellen te doen voor het schrappen van onzinnige regels. Tijdens de door actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA georganiseerde ‘schrapsessie’ kwamen zij met een top-5 van als eerste aan te pakken regels.

Huisarts is bezig met administratie van haar huisartsenpraktijk.

Minister Bruins: “1 maart eerste resultaten” - nu al suggesties binnen

De minister gaf in zijn openingsspeech de volledige steun aan de beweging en pleitte voor versnelling van het schrappen van regels en administratie. Hij stelde dat de papierberg ten koste gaat van plezier en vertrouwen. Onder het motto “Vertrouw elkaar, schrappen maar” riep hij op tot versnelling waarbij hij aangaf op 1 maart graag al de tussenstand wil zien. De deelnemers aan de conferentie bundelden vandaag al de eerste voornemens.

Eerste schrapvoornemens van de schrap- en verbeterconferentie

  1. Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren (JCI, Niaz) staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid.
  2. We schaffen de terugkerende machtigingen af voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen.
  3. We vereenvoudigen onze richtlijnen, veldnormen en onze kwaliteitsindicatoren.
  4. We gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen.
  5. We ontregelen onze richtlijnen, veldnormen en protocollen en voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

2 volle werkdagen

De initiatiefnemers presenteerden tijdens de schrapconferentie ook de resultaten van onderzoek naar administratiedruk binnen de beroepsgroepen. Conclusie: zorgverleners zijn gemiddeld 40% van hun tijd kwijt aan administratie. Bij een werkweek van vijf dagen zijn dat twee volle werkdagen. Een apart onderzoek onder 20.000 medische specialisten door de Federatie van Medisch Specialisten en VvAA laat vandaag eenzelfde uitkomst zien: ook medisch specialisten geven aan 40% van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Een belangrijk deel van die taken zijn onnodig en onzinnig, vinden de ondervraagden.

Samen dapper

Actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ luidde in maart 2015 de noodklok over de onacceptabele administratie – en regeldruk in de huisartsenzorg. “De schrapactie binnen deze beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding zijn nodig”, zo stelt huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers. Dat administratieve taken gemiddeld 40% van de tijd opslokken is onacceptabel. Die tijd moeten we teruggeven aan de patiënt.”

Nu is het moment

(Ont)Regel de Zorg is een initiatief van Het Roer Moet Om en VvAA. Bestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine: “Het probleem van de administratielast kunnen we alleen gezamenlijk oplossen. Het is een wezenlijk probleem, dat breed in de samenleving leeft, wordt ondersteund en nu ook als zodanig wordt opgepakt door zorgverleners en hun beroepsorganisaties, het zorgveld en de politiek. Er is sprake van een bijzonder momentum nu alle betrokken partijen zich scharen achter de ambitie om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Zo krijgt de professional meer tijd voor de patiënt en neemt de kwaliteit van de zorg toe.”

Schrappen in 5 stappen

Peter de Groof, initiatiefnemer van Het Roer Moet Om, in zijn afsluitende ‘overdracht’ aan de beroepsgroepen: “Professional, stap naar voren en pak de ruimte; toezichthouders, verzekeraars en andere ‘derden’: stap naar achteren en geef ruimte.” Dit is ook de rode draad in het schrap- en verbeterplan dat de beweging (Ont)Regel de zorg presenteerde aan het eind van de dag.

Het schrap- en verbeterplan van (Ont)Regel de Zorg: 5 radicale stappen:

  1. Meer tijd voor de patiënt door 50% minder tijd te besteden aan administratie.
  2. Samen aanpakken: alle betrokken partijen slaan de handen ineen om die tijdwinst te realiseren en leggen afspraken per beroepsgroep vast in zorgakkoorden.
  3. Strikte screening van iedere nieuwe maatregel volgens een nieuw en eenvoudige instrument: de Trechter van Verdunning. Deze trechter helpt om de noodzaak, werking en doelmatigheid van bestaande en nieuwe maatregelen te bepalen.
  4. Pas op de plaats bij lopende kwaliteits- en registratieprocessen totdat ze zijn gevalideerd met behulp van de trechter. Geef lucht om te veranderen.
  5. Ontheffing bij wet- en regelgeving: toezichthouders, overheid en financiers ontheffen zorgverleners en zorginstellingen van de continue druk te voldoen aan wet-en regelgeving en geven hen daarmee handelingsruimte om de stappen te realiseren.

Meer informatie

Frustratie bij zorgverleners: '40 procent van de tijd gaat op aan administratie'. Bekijk de video van EenVandaag.

Meer lezen?

Huisarts is bezig met administratie van haar huisartsenpraktijk.
18 december 2023
Leestijd 4 min

Nationale (Ont)Regelmonitor 2023: vermindering administratielast blijft achter

De resultaten van de Nationale [Ont]Regelmonitor zijn bekend. Lees meer over hoe zorgprofessionals de administratiedruk ervaren.

Huisarts is bezig met administratie van haar huisartsenpraktijk.
30 november 2023
Leestijd 3 min

Zonder passende administratie geen passende zorg

De ervaren regel- en administratiedruk is toegenomen, zo blijkt uit de (Ont)Regelmonitor van VvAA. Ziet een nieuw kabinet de noodzaak voor verandering?

Sprekers ontvangen boek 'Zo werkt de zorg'
31 maart 2023
Leestijd 1 min

Boeklancering 'Zó werkt de zorg in Nederland': een helder overzicht, mythes doorprikken en meer

De herziene uitgave van 'Zó werkt de zorg in Nederland' is sinds 27 maart overal verkrijgbaar en geeft antwoord op diverse vragen.

Blauwe map met icoontjes
13 december 2022
Leestijd 4 min

VvAA streeft naar meer bedaardheid in de zorg

Lees de blog over bedaardheid van Willem Veerman (bestuursvoorzitter Vereniging) en Hans van der Schoot (directeur Vereniging).

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen