Aanmelden: succesvol solliciteren

Aanmelden succesvol solliciteren

Jouw gegevens
*
Geslacht
*
*
*
*
*
*
*
Seminar
*
*
Overig

Annulering

Gedurende zeven werkdagen na het sluiten van een overeenkomst voor het volgen van een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd van zeven werkdagen geldt de volgende annuleringsregeling: Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling. Annulering dient schriftelijk te gebeuren aan VvAA opleidingen & teamcoaching, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht of via opleidingen@vvaa.nl. Als u op het laatste moment verhinderd bent mag een ander altijd uw plaats innemen.