Inloggen

Onze apotheek sluit tijdens de lunch

23 mei 2015 - "Ik ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Ik doe mijn werk met bezieling en ik hoop dat anderen dat ook doen. Het is goed dat aan dit onderwerp aandacht wordt besteed." 

Als er een neerwaartse spiraal is, dan is het belangrijk dat we die met z’n allen keren. We moeten als zorgverleners niet tot lopendebandmedewerkers worden gedegradeerd. Om ons werkplezier te behouden is het belangrijk dat professionaliteit wordt erkend door mensen die regels maken. Je zou veel meer moeten kijken naar vertrouwen en veel minder naar wantrouwen.

Een uur lunchpauze

Onze apotheek is tijdens lunchtijd gesloten. Dat doen we voor de rust in het team. Als we openblijven, zouden we met twee halve teams werken. De ene helft is dan heel druk, terwijl de nieuwe shift nog niet echt kan helpen. Om dat te voorkomen, gaan we een uur dicht. Al zijn we bij spoed natuurlijk gewoon beschikbaar. Als we dat aan patiënten uitleggen, hebben zij daar alle begrip voor. De zorgverzekeraars vinden het klantonvriendelijk. Terwijl dat het dus niet is. Door de sluiting, kunnen we patiënten juist veel beter helpen. Mensen die niet dicht op de zorg staan hebben wel een mening over die zorg. Dat is soms heel lastig.

Behouden we ons enthousiasme?

Ik doe het werk met patiënten met heel veel plezier. Helaas nemen de regels toe. Ik hoor van een collega-huisarts dat hij de patiënt wil aankijken en daarom de lijstjes invult als de patiënt weg is. Ik ben al iets ouder, dus het is belangrijk dat ik die verslaglegging meteen doe. Dat betekent dat ik twee dingen tegelijk moet doen en daardoor misschien minder aandacht voor die patiënt heb. Ja, dat merkt een patiënt. 

Een belangrijke vraag waar we nu voor staan is: kunnen we ons enthousiasme behouden? Ondanks de toenemende werk- en regeldruk? Dat is een uitdaging. Daar speelt mijn leeftijd ook een rol in, ik heb niet meer de flexibiliteit van vroeger om verschillende zaken tegelijk te doen."