Inloggen

Hoe bezield bent u aan het werk?

De tweejaarlijkse Quickscan Bezieling brengt in kaart wat de grootste energiebronnen en stressfactoren zijn voor Nederlandse zorgverleners. 

De bezieling werd voor het laatst gemeten in 2019. In 2021 staat er een nieuwe quickscan op de agenda.  Bekijk resultaten Quickscan Bezieling 2019

Hoe bezield bent u?

Dit helpt om uw batterij op te laden

Hoe werkt u aan uw bezieling, vermindert u uw stressfactoren en vergroot u uw energiebronnen? VvAA helpt u graag bij het bereiken of behouden van een goede energiehuishouding. Wilt u samen naar uw persoonlijke situatie kijken? Neemt u gerust contact op voor de beste aanpak van uw situatie. Of bekijk een selectie uit ons aanbod.

Grip360ok

GRIP op uzelf

Minimaal één op de tien zorgprofessionals heeft te kampen met serieuze klachten van een burn-out. Wat doet u eraan om weer grip op uzelf te krijgen? Via het online e-platform GRIP voor zelfcoaching krijgt u inzicht om vanuit positiviteit duurzaam aan uw welzijn te werken.

Ontwikkel uzelf

De niet-medische kant van uw vak verdient ook aandacht. Daarom helpen wij u met praktische opleidingen en trainingen voor uzelf, uw team én uw praktijk. Ook incompany als u dat wilt. U volgt de opleidingen samen met andere (para)medici. Uw vakgenoten zijn dus uw klasgenoten.

CarrièreCentrumZorg | VvAA

VvAA Coaches

Loopbaanbegeleiding en/of coaching helpt u in de zoektocht naar authentiek handelen. Daardoor kunt u zich in díe richting ontplooien die echt bij u past en goed sturing geeft aan uw carrière. Vind direct een coach die bij u past via het netwerk van VvAA Coaches.

CarrièreCentrumZorg | VvAA

Duurzaam inzetbaar

Is duurzame inzetbaarheid een hype of juist een handig hand­vat voor uit­dagingen in de zorg? Het lastige van dit soort container­begrippen die ‘in’ zijn, is dat ze soms nog te veel blijven zweven. Wat is het nu precies, en vooral: wat hebben we eraan?

Nieuws over bezieling

Impact van bezielings­onder­zoeken is zorgbreed groot

De resultaten van de bezielingsonderzoeken hebben bijgedragen aan grote veranderingen in de zorg. Concrete voorbeelden zijn:

  • De wet voor vrije artsenkeuze.
  • Uit het onderzoek bleek dat bureaucratie een grote last is. Dit signaal is gezien en gehoord in de zorg. Om verdiepend onderzoek hiernaar te doen is een speciale denktank samengesteld.  
  • De denktank heeft vervolgens aangetoond dat zorgprofessionals gemiddeld 40% van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Daarmee zijn wij aan de slag gegaan om deze bureaucratie aan te pakken. 
  • De aanpak van onnodige regels in de zorg is inmiddels opgepakt door het ministerie van VWS onder de noemer (Ont)Regel de Zorg

Resultaten bezielingsonderzoek t/m 2019


De versimpelde kern van bezieling is de balans tussen stressfactoren en energiebronnen (volgens het 'Job Demands-Resources-model'). Een beetje stress helpt om goed te kunnen werken. Staan er voldoende energiebronnen tegenover, dan is er niets aan de hand. Bij het ontbreken van een goede balans, is het zaak alert te blijven op uw mentale fitheid. Anders kan dit uw werkplezier aantasten of leiden tot burn-outklachten.  

Bezielingsonderzoek 

Ook in 2014, 2015 en 2017 onderzochten wij de bezieling van de zorgprofessional. Het VvAA-bezielingsonderzoek 2019 toont aan dat de mentale energie van zorgverleners over tijd relatief stabiel is en zelfs een licht positieve trend vertoont. Ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse werknemer is de gemiddelde zorgverlener in Nederland meer bevlogen (15% versus 20%) en heeft hij of zij minder last van burn-outklachten (15% versus 12%).

Jongste generatie meest onder druk

Kijkend naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, wordt duidelijk dat de ‘mentale energie’ van de jongste generatie zorgverleners anno 2019 het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 is het aantal zorgverleners tot 35 jaar oud met burn-outklachten gestegen van 13% naar 20%. Dit percentage ligt daarmee 5% hoger dan de landelijke benchmark.

De jongste leeftijdsgroepen (jonger dan 35 jaar en tussen 36 en 45 jaar) hebben eveneens, meer dan voorheen en meer dan oudere collega’s, moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Zo’n 18% van beide leeftijdsgroepen ondervindt hierin vaak of altijd problemen.

Wat is bezieling?


Veranderingen en ontwikkelingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. Wat zijn voor zorgprofessionals de belangrijkste energiebronnen, stressoren en brandende thema’s? Dat brachten wij eerder in 2014 al samen met burn-out-expert Wilmar Schaufeli en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie in kaart. Sindsdien houden we de vinger aan de pols. Want willen we de zorg in Nederland effectief en efficiënt houden, dan zijn mentaal fitte zorgprofessionals, werkend vanuit hun (com)passie, van groot belang.