Uw bezieling bewaken of (her)vinden

Weerslag op professional en patiënt

Zorgprofessionals willen met hart en ziel patiënten beter maken. In 2014 toonde het 'Nationaal Welzijnsonderzoek in de zorg' aan dat de bezieling in de zorg echter onder druk staat. De vervolgresultaten na de quickscan (2015) bevestigen dit beeld. VvAA vraagt aandacht voor het belangrijke onderwerp bezieling, omdat het weerslag heeft op professional én patiënt.