Inloggen

Hoe bezield bent u aan het werk?

De tweejaarlijkse Quickscan Bezieling brengt in kaart wat de grootste energiebronnen en stressfactoren zijn voor Nederlandse zorgverleners. 

De bezieling werd voor het laatst gemeten in 2019. In 2021 staat er een nieuwe quickscan op de agenda.  Bekijk resultaten Quickscan Bezieling 2019

Hoe bezield bent u?

Dit helpt om uw batterij op te laden

Hoe werkt u aan uw bezieling, vermindert u uw stressfactoren en vergroot u uw energiebronnen? VvAA helpt u graag bij het bereiken of behouden van een goede energiehuishouding. Wilt u samen naar uw persoonlijke situatie kijken? Neemt u gerust contact op voor de beste aanpak van uw situatie. Of bekijk een selectie uit ons aanbod.

Grip360ok

GRIP op uzelf

Minimaal één op de tien zorgprofessionals heeft te kampen met serieuze klachten van een burn-out. Wat doet u eraan om weer grip op uzelf te krijgen? Via het online e-platform GRIP voor zelfcoaching krijgt u inzicht om vanuit positiviteit duurzaam aan uw welzijn te werken.

Ontwikkel uzelf

De niet-medische kant van uw vak verdient ook aandacht. Daarom helpen wij u met praktische opleidingen en trainingen voor uzelf, uw team én uw praktijk. Ook incompany als u dat wilt. U volgt de opleidingen samen met andere (para)medici. Uw vakgenoten zijn dus uw klasgenoten.

CarrièreCentrumZorg | VvAA

VvAA Coaches

Loopbaanbegeleiding en/of coaching helpt u in de zoektocht naar authentiek handelen. Daardoor kunt u zich in díe richting ontplooien die echt bij u past en goed sturing geeft aan uw carrière. Vind direct een coach die bij u past via het netwerk van VvAA Coaches.

CarrièreCentrumZorg | VvAA

Duurzaam inzetbaar

Is duurzame inzetbaarheid een hype of juist een handig hand­vat voor uit­dagingen in de zorg? Het lastige van dit soort container­begrippen die ‘in’ zijn, is dat ze soms nog te veel blijven zweven. Wat is het nu precies, en vooral: wat hebben we eraan?

Nieuws over bezieling

Impact van bezielings­onder­zoeken is zorgbreed groot

De resultaten van de bezielingsonderzoeken hebben bijgedragen aan grote veranderingen in de zorg. Concrete voorbeelden zijn:

  • De wet voor vrije artsenkeuze.
  • Uit het onderzoek bleek dat bureaucratie een grote last is. Dit signaal is gezien en gehoord in de zorg. Om verdiepend onderzoek hiernaar te doen is een speciale denktank samengesteld.  
  • De denktank heeft vervolgens aangetoond dat zorgprofessionals gemiddeld 40% van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Daarmee zijn wij aan de slag gegaan om deze bureaucratie aan te pakken. 
  • De aanpak van onnodige regels in de zorg is inmiddels een brede landelijke beweging geworden onder de noemer (Ont)Regel de Zorg. 

Resultaten bezielingsonderzoek t/m 2017

Wat is bezieling
De versimpelde kern van bezieling is de balans tussen stresfactoren en energiebronnen (volgens het 'Job Demands-Resources-model'). Een beetje stress helpt om goed te kunnen werken. Staan er voldoende energiebronnen tegenover, dan is er niets aan de hand. Bij het ontbreken van een goede balans, is het zaak alert te blijven op uw mentale fitheid. Anders kan dit uw werkplezier aantasten of leiden tot burn-outklachten.  

Bezielingsonderzoek 

Binnenkort zijn de resultaten van het Bezielingsonderzoek 2019 bekend. Ook in de jaren 2014, 2015 en 2017 onderzochten wij de bezieling van de zorgprofessional. Het VvAA-bezielingsonderzoek 2017 laat zien dat 1 op de 5 Nederlandse zorgprofessionals bezield aan het werk is. Op detail en per beroepsgroep zijn er wel verschillen met de voorgaande jaren. Er zijn iets meer zorgprofessionals die met bezieling werken en tegelijkertijd zijn er ook iets meer zorgverleners met burn-outklachten.

Beperkt door procedures

Een belangrijke oorzaak van burn-outklachten is de mate waarin men zich beperkt voelt door regels en procedures. 82% van de bijna 3.000 respondenten geeft aan regelmatig, vaak of altijd te maken te hebben met overbodige regels, procedures en voorschriften. De zorgverzekeraar wordt door alle beroepsgroepen genoemd als de grootste bron van regeldruk. 

De mate waarin de kwaliteit van het werk leidt onder de productiedruk (tijdsdruk en productie-eisen) blijft ook gelijk aan voorgaande jaren. In 2017 blijven de belangrijkste voorspellers van zowel bezieling als burn-out het hebben van passend werk en de mate van emotionele belasting en -dissonantie.

Energiebronnen en stressoren

Voor zorgprofessionals bleken in 2017...

Grote energiebronnen:
  • Passend werk
  • Leer- & ontwikkelmogelijkheden
Grote stressfactoren:
  • Emotionele belasting
  • Emotionele dissonantie
  • Scheve werk-privébalans

Wat is bezieling?


Veranderingen en ontwikkelingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. Wat zijn voor zorgprofessionals de belangrijkste energiebronnen, stressoren en brandende thema’s? Dat brachten wij eerder in 2014 al samen met burn-out-expert Wilmar Schaufeli en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie in kaart. Sindsdien houden we de vinger aan de pols. Want willen we de zorg in Nederland effectief en efficiënt houden, dan zijn mentaal fitte zorgprofessionals, werkend vanuit hun (com)passie, van groot belang.