Inloggen

Op úw manier succesvol werken

Wat speelt bij u als VvAA-lid? Waar ligt u wakker van, wat kan eenvoudiger? Op de antwoorden heeft VvAA haar Stem en Steun afgestemd. Vier ledenthema's zijn daarbij leidend. Ze spelen in op de behoefte bezield en succesvol te kunnen blijven werken, in de ondernemings- en werkvorm die bij u en uw patiënten past. 


Ledenthema's

Waarvoor maken wij ons sterk in de zorg?

Bezield en succesvol kunnen werken, in een ondernemings- en werkvorm die bij u als zorgverlener past.

Deze behoefte vormt het uitgangspunt van de vier ledenthema's die VvAA samen met haar leden voor de komende jaren heeft bepaald. Om als krachtig collectief de belangen van zorgverleners in het publieke debat te agenderen en faciliteren. En om u nog gerichter van dienst te kunnen zijn met onze kennis, expertise en oplossingen.

Lees er meer over:


Vragen over COVID-19

Heeft u een (niet-medische) corona­vraag? Bel dan tijdens kantoor­uren met onze Leden­service. Een e-mail sturen kan ook.
Ontzorgplus | VvAA
Bezieling
Bezielde zorgverleners hebben plezier in hun werk en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg. Ten tijden van groeiende krapte op de arbeidsmarkt, stijgende werk- en regeldruk, helpt VvAA haar leden bevlogen en bezield te blijven.
Praktijkruimte360x200
Pluriformiteit
Hoe blijven pluriformiteit, keuzevrijheid en innovatie in de zorg overeind naast ontwikkelingen als schaalvergroting en ketenvorming? VvAA helpt haar leden passende ondernemings- en werkvormen te kiezen.
Klachten en claims
De kans dat een zorgverlener een keer te maken krijgt met een klacht of claim, is groot. VvAA helpt leden een klacht of claim te voorkomen en ermee om te gaan als het aan de orde is. Bij sprake van een claim handelen we deze zorgvuldig af.
Ondernemen
Van de start of overname van een praktijk tot advies ten tijde van de coronacrisis. VvAA adviseert en ondersteunt haar leden op het gebied van werken en ondernemen op alle relevante momenten in hun zakelijke bestaan.