Inloggen

Medisch beroepsgeheim

Wat moet en wat mag onder welke omstandigheden?

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij delen met hun zorgverlener vertrouwelijk wordt behandeld. Dat betekent dat er zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt geen informatie aan derden mag worden verstrekt. Daarop zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Volgens de Wgbo mag onder omstandigheden informatie aan vertegenwoordigers van een patiënt worden verstrekt. Ook kan een bijzondere wettelijke bepaling die gegevensverstrekking verplicht maken.


Overmacht

Daarnaast kunt u onder omstandigheden een beroep op overmacht doen. Denk aan situaties waarin het belang van een ander zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene bij het bewaren van het geheim. De volgende criteria spelen hierbij een rol:

  • Het is niet mogelijk toestemming te vragen of te krijgen.
  • U komt in gewetensnood als u het beroepsgeheim niet doorbreekt.
  • Zwijgen kan ernstige schade opleveren.
  • Het doorbreken van het beroepsgeheim kan deze schade voorkomen.
  • Het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden.
  • U ziet geen andere weg om het probleem op te lossen.
Een voorbeeld is dat uw patiënt u vertelt dat zij haar kind heeft mishandeld en u gegronde redenen heeft om te vermoeden dat alle kinderen gevaar lopen. Wordt u benaderd door de politie, dan kunt u een beroep op overmacht doen en vertellen wat de patiënt u heeft verteld.


Collega's en waarnemers

Collega's en waarnemers mogen zonder toestemming van de patiënt informatie over de patiënt inzien, voor zover dat nodig is voor de behandeling. Datzelfde geldt, onder specifieke voorwaarden, voor de gegevens waarmee statistisch of wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

Meer informatie

Hoe wij u kunnen helpen

Heeft u vragen of opmerkingen over het medisch beroepsgeheim, bel dan met onze Juridische servicedesk via onderstaand nummer. Wij helpen u graag.