Inloggen

Informatie en toestemming voor behandeling

Wat zijn de regels?

Voordat u een patiënt gaat behandelen, heeft u daar vanuit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) toestemming voor nodig. U bent ook verplicht uw patiënt duidelijk te informeren over het verloop van de behandeling en het eventuele risico op complicaties.

Voor het aangaan van een behandelovereenkomst heeft u toestemming van de patiënt nodig. Dat geldt ook voor alle geneeskundige handelingen. Bij minderjarige of wilsonbekwame patiënten is soms toestemming van de vertegenwoordiger nodig. Op basis van uw informatie neemt de patiënt een beslissing (informed consent). Ook kan hij zijn toestemming altijd weer intrekken.

Toestemming vragen

Toestemming van de patiënt vindt bij kleine of noodzakelijke ingrepen vaak stilzwijgend plaats. Bij een ingrijpende behandeling moet de patiënt expliciet instemmen met de behandeling. Deze toestemming legt u op verzoek van de patiënt in het dossier vast. Wordt de gezondheid beoordeeld buiten een behandelrelatie, zoals bij een keuring? Dan heeft de patiënt soms het recht als eerste de uitslag of het rapport te ontvangen en te bepalen of deze wordt gedeeld met een derde, zoals een verzekeringsmaatschappij.

Informeren van de patiënt

Op basis van uw informatie neemt de patiënt een beslissing (informed consent) om de behandeling wel of niet uit te laten voeren. U informeert de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze over de behandeling. Daarbij vermeldt u de aard en het doel van de behandeling, net als de diagnose en prognose voor de patiënt, de eventuele risico’s en de alternatieven.

Meer informatie

Hoe wij u kunnen helpen

Heeft u vragen of opmerkingen over informatie en toestemming voor een behandeling? Bel dan met onze Juridische helpdesk via onderstaand nummer. Wij helpen u graag.