Inloggen

Emotionele verwerking van een medisch incident

Hoe peer support helpt om stil te staan bij een impactvolle gebeurtenis

Een medische fout, calamiteit of incident raakt altijd de patiënt. Maar ook voor de zorgverlener die erbij betrokken is, kan het heel belastend zijn. Om te voorkomen dat het blijvend invloed uitoefent op uw handelen en welzijn, is het van belang hier bij stil te staan.

Stress, angst voor herhaling, flashbacks, onzekerheid over het functioneren. Het zijn enkele symptomen van zorgverleners na een impactvolle gebeurtenis. Wordt hier weinig of te laat aandacht aan besteed, dan leidt dat vaak tot meer defensieve zorg, minder bevlogenheid en andere carrièrekeuzes. Door tijdig stil te staan bij wat er is gebeurd en wat dat met u doet, biedt u ruimte voor verwerking. Pas op de plaats maken, in plaats van de natuurlijke neiging volgen om ‘gewoon’ door te gaan.

Iemand om mee te praten
Soms is het voldoende om te praten met een collega of het thuisfront. Hebt u meer behoefte aan professionele hulp? Dan kunt u een beroep doen op peer support. Dit is professionele ondersteuning door een getrainde (externe) collega na een incident of calamiteit. Maar ook na andere impactvolle gebeurtenissen, zoals agressie op de werkvloer.

In ziekenhuizen en grotere instellingen is peer support vaak binnen de organisatie geregeld. Is dat bij u niet het geval, of voelt het veiliger in gesprek te gaan met een peer support-coach buiten uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke peer support-coach.

Wat doet een peer support-coach?
Een peer support-coach kent de ‘normale reacties op abnormale gebeurtenissen’. Vaak is hij of zij werkzaam in hetzelfde vakgebied. Via één of meer gesprekken achterhalen jullie samen wat er nodig is om de gebeurtenis te verwerken en u weer in balans te brengen. VvAA werkt met onafhankelijke peer support-coaches met ruime ervaring in de gezondheidszorg.

In onderstaande video legt VvAA peer support-coach Elles Bindels uit wat peer support oplevert: "Dat je geraakt wordt tijdens je werk, kan juist onderdeel zijn van je professionele groei."


Hoe VvAA kan helpen