Inloggen

Wkkgz-praktijkdiagnose

100% Wkkgz-proof door inzicht, ondersteuning en advies. 


Sinds 1 januari 2017 moet u werken volgens de verplichtingen die de Wkkgz stelt aan uw praktijkvoering. Wilt u weten hoe u ervoor staat? Dan is de Wkkgz-praktijkdiagnose een uitkomst. U krijgt inzicht, ondersteuning en advies over oplossingen, zodat u snel 100% Wkkgz-proof bent.

Belafspraak maken

Wkkgz-praktijkdiagnose

In drie stappen inzicht, ondersteuning en advies

Wilt u weten of u al voldoet aan alle verplichtingen van de Wkkgz? Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in uw specifieke situatie, geven u praktische ondersteuning en adviseren u gericht met de Wkkgz-praktijkdiagnose. Zo kunt u de binding met uw patiënten versterken.

De Wkkgz-praktijkdiagnose in 3 stappen:

Stap 1: analyse
Na een telefonische inventarisatie brengt onze adviseur uw huidige praktijksituatie in kaart. Deze analyse is de basis voor stap 2.  

Stap 2: praktische ondersteuning
In een persoonlijk gesprek bij u in de praktijk neemt onze adviseur de gemaakte analyse uitgebreid met u door. Inclusief praktische ondersteuning aan de hand van het:

  • stappenplan klachtafhandeling
    De Wkkgz heeft de drempel voor uw patiënten om een klacht in te dienen verlaagd. Hoe richt u het proces van klachtafhandeling zo goed mogelijk in? Met behulp van het stappenplan en ons advies weet u het.
  • stappenplan omgaan met incidenten
    Over de verplichte interne incidentmeldingen is vaak onduidelijkheid. We nemen het stappenplan met u door. U ontdekt hoe u incidentmeldingen veilig, snel en leerzaam in uw praktijk organiseert.
  • patiëntenquête en patiënteninformatie voor op uw website
    Hoe meet u de tevredenheid van uw patiënten? Met ons voorbeeld kunt u direct aan de slag. Dat geldt ook voor de modeltekst met patiëntinformatie voor op uw website. U licht uw patiënten correct en volledig in over uw behandelingen, vergoedingen, hun privacy en wat te doen bij klachten.
Stap 3: advies
Geeft de praktijkdiagnose aan dat u nog actie moet ondernemen om 100% Wkkgz-proof te worden? U krijgt advies over onze Wkkgz-oplossingen om dat goed voor elkaar te krijgen.

Wat zijn de kosten?

U ontvangt de complete Wkkgz-praktijkdiagnose in 3 stappen voor € 795,- (excl. BTW, incl. reistijd en verslaglegging).

Belafspraak maken ▸