Inloggen

Bent u Wkkgz-proof?

Bij VvAA bent u optimaal verzekerd voor hulp bij klachten en claims

 • Wkkgz-risico’s zijn verzekerd
 • Ook hulp als er nog geen klacht of claim is
 • Korte lijnen tussen juridische expertise van beroeps­aansprakelijk­heid en -rechts­bijstand

Beroeps­aansprakelijk­heid en beroeps­rechts­bijstand

Met meer keuze-informatie krijgen uw patiënten door de Wkkgz een sterkere positie. Als zorgaanbieder moet u ook transparanter zijn over incidenten en calamiteiten. De drempel om een klacht in te dienen wordt lager. De weg naar de Geschilleninstantie is daarmee snel gevonden. Uitstekend verzekerd zijn voor de gevolgen van een klacht of claim is dan een hele geruststelling. Hoe regelt u dat?

Wkkgz-proof

Een klacht en een claim lopen snel in elkaar over als uw patiënt ontevreden is en misschien ook nog een schadevergoeding eist. Dat komt regelmatig voor. Uiteraard hebben wij de voorwaarden van onze beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering zodanig aangepast dat u verzekerd bent voor rechtshulp bij een klacht of claim.

Hebt u beide verzekeringen bij VvAA lopen, dan kiest u voor korte afstemmingslijnen (met respect voor privacyregels). De bundeling van juridische expertise vergroot de kans op een vroegtijdige oplossing, waardoor procedures bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege voorkomen kunnen worden.

Advies of een vraag?

Wilt u advies of heeft u vragen over de Wkkgz? Onze juristen helpen u graag verder. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan zij voor u klaar.


Krijgt u te maken met een klacht, een claim of een Wkkgz geschil? U kunt rekenen op onze hulp bij klachten én claims.

Check uw huidige voorwaarden

Hebt u uw beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering of rechts­bijstand­verzekering elders onder­ge­bracht? Wij checken graag of de dekkingen Wkkgz-proof zijn.

Bel mij terug

Uitbreiding dekkingen VvAA beroepsverzekeringen

Aansprakelijkheids­verzekering

De aansprakelijk­heids­verzekering beschermt zorg­verleners tegen de financiële gevolgen van fouten die zij gemaakt hebben of schade die zij veroor­zaakt hebben tijdens de uit­oefening van hun beroep.

Op 1 januari 2017 trad er een verandering op vanuit de Wkkgz die ook invloed heeft op de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering. Vanaf 1 januari mogen ook Geschillen­instanties uitspraken doen over claims tot € 25.000,-. Dat was voorheen de taak van de civiele rechter.

Nu kan een patiënt er ook voor kiezen om een claim door de Geschillen­instantie te laten beoor­delen. Deze claim moet dan al eerder door VvAA zijn beoordeeld. Met de VvAA beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering behartigen wij ook uw belangen bij de Geschillen­instantie om tot een oplossing te komen.

Toege­kende schades door erkende geschillen­instanties zijn in principe verzekerd via de VvAA beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering, als de geschillen­instantie voldoet aan de volgende kwaliteits­eisen:

 • De geschillen­regeling en de samen­stelling van de geschillen­instantie voldoen aan de eisen van de Wkkgz en de Uitvoerings­regeling Wkkgz.
 • De geschillen­instantie voldoet aan het “Programma van eisen inrichting Wkkgz-geschillen­instanties”(PvE) dat april 2016 door organisaties van en voor zorg­aanbieders, aansprakelijkheids­verzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiënten­organisaties is opgesteld.
 • De geschillen­instantie is door de minister van VWS erkend.

Wat moet u doen bij een klacht of geschil?

Alle aanspraken of omstandigheden waaruit een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan, moet u zo spoedig mogelijk bij ons melden. Dat geldt ook voor klachten en geschillen in de zin van de Wkkgz. Ook die moeten zo spoedig mogelijk aan ons worden gemeld als die aanleiding kunnen geven tot een verplichting tot schadevergoeding.

U lees hier welke geschillen­instanties in elk geval voldoen aan onze kwaliteits­eisen. Ook staat hierin welke procedure­kosten onder dekking van de aansprakelijk­heids­verzekering of rechts­bijstand­verzekering van VvAA vallen.

Rechtsbijstandverzekering

Sinds 1 januari 2017 heeft een ontevreden patiënt meer mogelijkheden om een klacht te uiten. Voorheen konden de tuchtrechter en klachtencommissie een uitspraak doen over een klacht. Nu heeft een ontevreden patiënt ook de mogelijkheid om bij u als zorgaanbieder een klacht in te dienen. Of bij de Geschilleninstantie als hij of zij ontevreden is met uw reactie. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact.

Met de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • Klachten in de interne klachtenprocedure in uw praktijk. Dat geldt ook voor de voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht.
 • Het niet (tijdig) voldoen aan een Wkkgz-verplichting, zoals de vergewisplicht.
 • Een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins.
 • Verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz.
 • Verweer in een procedure bij de Geschilleninstantie.
 • Advies over de naleving van een concrete verplichting, bijvoorbeeld bij twijfel over de meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wat moet u doen bij een klacht of geschil?

Neemt u direct contact met ons op wanneer u een klacht ontvangt of verwacht dat een klacht ingediend gaat worden. Dan kunnen wij u helpen bij de voorbereiding van het gesprek over de klacht. Zo vergroten we de kans op een vroegtijdige oplossing en is de gang naar de klachtenfunctionaris mogelijk overbodig. Zo helpen we u onnodige kosten te voorkomen.