Van VAR naar Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Ook voor zzp'ers in de zorg. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en aandachtspunten voor u?

Test uw kennis

Wet DBA: modelovereenkomsten vervangen VAR

 • Test uw kennis
 • Contact met een adviseur
 • Download de factsheet
 • Informatie over modelovereenkomsten

Modelovereenkomsten vervangen VAR

U zult onge­twijfeld hebben gelezen of gehoord dat de oude Verklaring arbeids­relaties (VAR) is vervangen door de Wet DBA. Kern van deze wet is dat de Belasting­dienst voor­taan vooraf beoor­deelt of er sprake is van een zelf­standige werk­relatie, niet van een (verkapt) dienst­verband. Hiervoor worden model­overeen­komsten gebruikt. Er is veel over te doen. Wij zetten de belang­rijkste informatie voor u op een rij.

Advies of een vraag?

Wij helpen u graag. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wat was de VAR ook al weer?

De VAR was de beschikking waarmee de Belastingdienst een zzp’er al dan niet als zelfstandige kwalificeerde. Werkgevers die een zzp’er inhuurden konden deze VAR gebruiken om er zeker van te zijn dat zij geen sociale premies en loonheffing hoefden in te houden, en dat er na afloop ook geen claim voor kon volgen.

Waarom de Wet DBA?

De Wet DBA is vooral in het leven geroepen om het toezicht voor de Belastingdienst meer ‘naar de voorkant’ te verschuiven. Daarom wordt gebruik gemaakt van modelovereenkomsten. De fiscus houdt toezicht daarop en neemt in principe geen ‘repressieve’ hand­havings­maat­regelen, lees: naheffingen inclusief rente en boetes.

Moet ik nu al voldoen aan de Wet DBA?

Handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) wordt verder uitgesteld. In ieder geval tot 1 januari 2020. Voor beroeps­groepen in de gezond­heids­zorg moeten opdracht­gever en opdracht­nemer op 1 januari 2017 de invulling van de Wkkgz-verplichtingen schriftelijk geregeld hebben. Daarvoor blijft een geactuali­seerde overeen­komst met ‘Wkkgz-para­graaf’ nodig. Komende tijd blijven we de ontwikkelingen rond de DBA en de implicaties voor zorg­verleners op de voet volgen en u hierover informeren.


Tijdig Wkkgz-proof

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wet DBA raken elkaar. VvAA zorgt er samen met de beroepsorganisaties voor dat de relevante Wkkgz-aspecten worden opgenomen in de modelovereenkomsten. Dat geldt ook voor modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. 

Inmiddels heeft VvAA samen met beroepsorganisaties de volgende modelovereenkomsten voorgelegd en laten goedkeuren door de Belastingdienst:

 • Dierenarts, praktijkmedewerking (voorgelegd door KNMvD en VvAA)
 • Dierenarts, praktijkwaarneming (voorgelegd door KNMvD en VvAA)
 • Echoscopisten praktijkmedewerking (voorgelegd door BEN en VvAA) 
 • GZ-psychologen, praktijkmedewerking (voorgelegd door LVVP, P3NL en VvAA)
 • GZ-psychologen, praktijkwaarneming (voorgelegd door LVVP, P3NL en VvAA)
 • Osteopaten praktijkmedewerking (voorgelegd door NVO en VvAA)
 • Osteopaten praktijkwaarneming (voorgelegd door NVO en VvAA)
 • Paramedici, praktijkmedewerking (voorgelegd door KNGF, EN, VVOCM, NVH, NVD, NVLF en VvAA)
 • Paramedici, praktijkwaarneming (voorgelegd door KNGF, EN, VVOCM, NVH, NVD, NVLF en VvAA)
 • Mondhygiënist, praktijkmedewerking (voorgelegd door NVM en VvAA)
 • Mondhygiënist, praktijkwaarneming (voorgelegd door NVM en VvAA)
 • Mondzorgpraktijk (voorgelegd door KNMT, ANT, NVM en VvAA)
 • Tandartsen, praktijkmedewerking (voorgelegd door KNMT, ANT en VvAA)
 • Tandartsen, praktijkwaarneming (voorgelegd door KNMT, ANT en VvAA)
 • Tandprothetici, praktijkmedewerking (voorgelegd door ONT en VvAA)
 • Tandprothetici, praktijkwaarneming (voorgelegd door ONT en VvAA)

Lees het dossier Wkkgz

Modelovereenkomsten

Bekijk de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.
scroll verder