'Wat kost één minuut administratie per week?' 


Deze afbeelding geeft een inschatting van wat het kost als de hele beroepsgroep een jaar lang één minuut per week besteedt aan administratie. Dit toont aan dat administratie niet gratis is.

Wat is de context van deze afbeelding?

De afbeelding is een aanvulling op het onderzoek van Denktank (Ont)Regel de Zorg. De denktank bracht voor zes zorgberoepen de administratieve lasten in beeld.

Hoe moet ik de afbeelding lezen?

Twee voorbeelden:
Als alle fysiotherapeuten een jaar lang één minuut per week besteden aan 'het herformuleren van een subdoel in het patiëntendossier', dan kost deze handeling 487.000 euro.

Als alle verpleegkundigen in het ziekenhuis een jaar lang één minuut per week besteden aan 'het rapporteren van een standaardcontrole', dan kost deze handeling 1.900.000 euro.

Hoe zijn de kosten van administratie berekend?

Op basis van de cao’s is het uurtarief bepaald (inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering) en dit tarief vermeerderd met de werkgeverslasten (+ 30%). Dat uurtarief is omgerekend naar het tarief per minuut, vermenigvuldigd met het aantal beroepsbeoefenaren en het aantal werkzame weken (namelijk 48).