Wat is de weekagenda?

De weekagenda is een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional, uitgesplitst naar totale werktijd en daarbinnen de tijd die de professional aan administratieve handelingen besteedt.

De omvang van de werkweek is een grofmazige inschatting, bepaald op basis van circa 15 interviews per beroepsgroep en een toetsingsgesprek met een kleine groep professionals. De uitkomsten van de interviews geven hetzelfde beeld als de FMS-enquete, waar 3000 respondenten inbreng voor gaven: Zorgprofessionals zijn gemiddeld 40% van hun tijd bezig met administratie.

De weekagenda geeft de reële werktijd aan, dus zowel de uren volgens contract als de uren in privétijd. Er is gekozen voor een weekagenda waarin de beroepsgroep zich herkent; daardoor is de omvang van de werkweek niet gelijk voor alle beroepsgroepen en is soms gekozen voor het vertonen van een avond- of weekenddienst. Het percentage administratietijd tussen de beroepen kan wel vergeleken worden.

De weekagenda geeft antwoord op de volgende vragen:

  • hoeveel procent van de werktijd besteedt de zorgprofessional aan administratie en hoeveel uren zijn dat in zijn / haar agenda?
  • wanneer werkt de gemiddelde zorgprofessional binnen de beroepsgroep en wanneer bestaat dit werk uit een administratieve handeling?
  • welk soort administratieve handelingen doet de zorgprofessional?
  • voor wie denkt de zorgprofessional dit te moeten doen en hoeveel tijd kost dit?
  • waarom denkt de zorgprofessional dit te moeten doen en hoeveel tijd kost dit?

De weekagenda én het verhaal van de zorgprofessional geven samen een beeld van de huidige tijdsbesteding aan administratie en de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden ervan.

Met dit inzicht en het denkgereedschap kunnen zorgprofessionals nu zelf aan de slag, om het probleem binnen de organisatie en op landelijk niveau aan te pakken.

Naar de weekagenda's van apothekers, fysiotherapeuten, mdl-artsen, psychiaters, wijkverpleegkundigen en ziekenhuisverpleegkundigen.