Inloggen

Wat onderzocht de denktank?

De '(Ont)regelaars' van de denktank onderzochten tussen 1 augustus en 18 november 2017 de administratiedruk bij zorgprofessionals. Lees hier meer over hun opbrengst en achtergrond.


Hoeveel tijd kost (on)zinnige administratie?

Zorgverleners in Nederland ervaren steeds meer administratiedruk, veroorzaakt door politieke keuzes, wetgeving, zorgverzekeraars, protocollen en normen van de eigen beroepsverenigingen en toezichthouders. Ze houden daardoor minder tijd over voor waar het in de zorg daadwerkelijk om draait: de patiënt. 

Terugdringen van onzinnige regels

Tijd om de krachten te bundelen en het tij verder te keren, vond Het Roer Moet Om (HRMO). In samenwerking met VvAA ontstond de zorgbrede beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie. Een van de instrumenten die zij daarbij inzetten is de denktank.

De denktank (Ont)Regel de Zorg gafonder begeleiding van de Argumentenfabriek 
inzicht in de huidige tijdsbesteding van zorgprofessionals aan administratie, de aard van deze administratie en de mogelijkheden om de hoeveelheid aan administratie bestede tijd te verlagen.


Dit resulteerde onder meer in zes ideaaltypische agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en inzicht in het aandeel administratie. Ook presenteerde de denktank gereedschap in de vorm van de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart. Deze helpen professionals te bepalen of een administratieve handeling wel of niet moet worden gedaan. 

De leden van de denktank

De leden Even voorstellen...
David Huizing (25) is afgestudeerd bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij zijn stage tijdens de minor tot psychomotorisch therapeut maakte hij kennis met alle administratie waar zorgverleners mee te maken krijgen. David: “Ik ben erg gemotiveerd om de administratie uit te pluizen, veranderingen aan te dragen en hiermee patiënten en zorgverleners te helpen.
Lisanne van Eersel (25) studeerde onlangs af in strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar scriptieonderzoek ging over inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars. Uit haar onderzoek en uit gesprekken met zorgprofessionals blijkt dat de inmenging van externe partijen is doorgeschoten. Lisanne: “Ik ga met veel plezier de uitdaging aan om dit probleem constructief aan te pakken.”
Maud van den Berg (20) studeert beleid & management gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maud: “Het werken aan een mooi, gezamenlijk doel via het inzetten van mijn vers opgedane kennis motiveert mij enorm. Door onze kennis te bundelen, kunnen wij een steentje bijdragen aan het terugvinden van de balans in de zorg.”
Olga Pijpers (21) rondde deze zomer haar bachelor geneeskunde in Groningen af. Tijdens haar stages en ander werk in de zorg merkte ze dat zorgverleners veel bezig zijn met administratieve taken die ten koste kan gaan van het plezier in hun werk. Olga: “Met de denktank hoop ik een bijdrage te leveren aan een systeem waarin zorgverleners met plezier met de patiënt bezig kunnen zijn, zonder belast te worden door overdadige administratieve lasten.”
Reijer Lomans (25) studeerde sociale wetenschappen en conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in de interactie tussen betrokkenen in complexe, maatschappelijke vraagstukken. Reijer: “De administratiedruk in het zorgsysteem raakt de kern van onze zorg: de kwalitatieve en persoonlijke relatie tussen zorgverlener en patiënt. Hoog tijd voor een denktank die de zorg (ont)regelt.”
Rik Maassen (26) studeerde filosofie en argumentatietheorie. Met behulp van de methodiek van De Argumentenfabriek en de ervaringen van zorgprofessionals, wil hij met de denktank duidelijk maken wat al die regelgeving nu eigenlijk oplevert. Rik: “We mogen uitermate trots zijn op het Nederlandse zorgstelsel, maar er is altijd ruimte voor verbetering.”
Ruben Korte (25) is gezondheidswetenschapper. Door werkervaring (huisartsenpraktijk, ouderenwerk) en stage (St. Antonius ziekenhuis) kent hij ook de uitvoerende kant. Een brede basis om te werken aan betere zorg. Ruben: “Ik ga deze invalshoeken gebruiken om te werken aan betere zorg.”
Thomas Bakker (29) is opgeleid als bestuurs- en organisatiewetenschapper en heeft geleerd maatschappelijke problemen te analyseren. Na zijn studietijd raakte hij als adviseur subsidies verstrikt in Europese regels wat hem extra motiveerde om regels te schrappen. Thomas: “Wederzijds vertrouwen werkt veel beter, ook in de zorg. Als zoon van een arts en een zorgmanager heb ik dat van héél dichtbij gezien.”
Tim Timmermans (21) studeerde bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de Wageningen University. Tim: “In de zorg hebben wij het relatief goed voor elkaar, toch hoor ik regelmatig verhalen over regels die remmend werken. Zorgvragers en -aanbieders zijn toe aan echte verbeteringen. Vragen stellen, luisteren en innovatief denken is mijn aanpak. Ik haal voldoening uit het helpen herstellen van vertrouwen.”
Argumentenfabriek
De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder na te denken over complexe vraagstukken door het visualiseren van informatie. Hun missie: ‘helder denken voor een betere toekomst’. Lees hier wie de denktank (Ont)Regel de Zorg begeleidt.

Kees Kraaijeveld is filosoof, psycholoog en publicist. Als medeoprichter en directeur van de Argumentenfabriek heeft Kees talloze denkopdrachten begeleid en instrumentarium ontwikkeld voor gestructureerde en geïnspireerde denksessies.Suzanne Weusten is psycholoog en oprichter van De Denkacademie, het opleidingsinstituut van De Argumentenfabriek. Ze was daarvoor 25 jaar werkzaam als journalist, onder andere als hoofdredacteur van Psychologie Magazine en lid van de hoofdredactie van de Volkskrant. Suzanne was vier jaar bestuurslid van de Nationale Denktank. Ze verzorgt de trainingen en zal de denktankleden alle kneepjes bijbrengen van helder en gestructureerd denken. 


Gertrude van Driesten is gezondheidswetenschapper en master of public health. Als senior zorg begeleidt zij opdrachtgevers in het helder nadenken over uiteenlopende gezondheidszorgvraagstukken. Gertrude is vanuit De Argumentenfabriek projectleider voor de denktank en eerste aanspreekpunt voor de leden van de denktank.

 
Marit Lüschen
is Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Hiervoor werkte ze bij de Kafkabrigade waar ze zich bezighield met het bestrijden van onnodige bureaucratie bij de overheid. Marit is bestuurslid bij FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren. Marit begeleidt de denktankleden bij hun onderzoek. 

Ingrid Doude van Troostwijk
is Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Ze heeft ruime ervaring met het begeleiden en structureren van ingewikkelde vraagstukken. Ze schreef mee aan het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ en ontwikkelde verschillende keuzehulpen voor patiënten. Ingrid begeleidt de denktankleden bij hun onderzoek.