Inloggen
Voorwaarden 'Leden zoeken maatjes' 2018

20 juni 2018

Actievoorwaarden ‘Leden zoeken maatjes’ 2018 | 20 juni 2018

 • Deze actie is bedoeld om het collectief VvAA te versterken met nieuwe leden: hoe meer zorgverleners lid zijn, hoe beter VvAA de stem van de zorgverlener kan vertolken in het maatschappelijk debat en hoe beter VvAA hen en zorgverleners elkaar tot steun kunnen zijn: samen staan we sterker.
 • Dit is een actie van Vereniging VvAA, gevestigd Orteliuslaan 750 te Utrecht. De actie is opgezet volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen uit 2014 en ons privacybeleid, en voldoet daarmee vanzelfsprekend aan alle eisen van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet op de kansspelen. Zo hebben we bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst gesloten met de partij (Viral Loops) die het platform levert dat alle deelnemers in staat stelt de actie makkelijk te kunnen delen. Privacy is een groot goed tenslotte! Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over deze actie? Neemt u dan contact met ons op via nieuwemaatjes@vvaa.nl
 • Deze actie loopt van 20 juni t/m 24 december 2018.

De essentie van de actie

 • Nieuwe leden. Zij krijgen het eerste half jaar hun lidmaatschap gratis; krijgen 50% korting op de contributie. Bovendien maken alle nieuwe leden (zelf lid geworden, of als maatje aangedragen door een bestaand lid) kans op een lang weekend New York voor 2 personen, t.w.v. 2500 euro.
 • Leden. Na afloop van de maand, maar voor het eerst begin augustus (over juni/juli) en in totaal dus zes keer, verloten we diverse prijzen met een totale waarde van ongeveer 500 euro inclusief btw onder de aandragers van nieuwe leden. Iedere maand zijn deze weer anders: soms vrijetijd-, soms zorggerelateerd. Mooie bijkomstigheid: met ieder lot (deze krijgt u voor elke zorgverlener die via u lid wordt) loot u iedere maand weer mee: hoe sneller u tot actie overgaat, en hoe meer leden u werft, hoe groter de kans op een mooie prijs! Hebt u een nieuw lid aangedragen en wint hij/zij de reis naar New York? Dan wint u als aandrager óók deze geweldige prijs!


 • Wie kan er deelnemen?

  VvAA-leden die werkzaam zijn (geweest) als zorgverlener (let op: studenten zijn uitgesloten van deelname).


  Hoe werkt het?


  Voor leden

 • Activeer uw unieke 'uitnodigingslink' op deze pagina. Hoe? Vul uw naam en e-mailadres in en klik op de button; u ziet dan direct uw unieke link op het scherm die u met uw collega-zorgverleners kunt delen.
 • Om het u makkelijk te maken hebben wij alvast wat basisberichtjes gemaakt (een FB-post, een e-mail, een Whatsapp-bericht, etc), Deze staan onder de social media-buttons boven uw link. Pas aan naar believen (maar laat de link intact) en verstuur!
 • Voor iedere zorgverlener die via uw link lid wordt, doet u elke maand met 1 lot mee aan een verloting van mooie prijzen (meer leden = meer loten = meer kans).
 • Door de link weten we dat iemand via u bij VvAA terecht is gekomen.
 • VvAA neemt contact met deze persoon op om te bevestigen dat hij of zij inderdaad interesse heeft én het lidmaatschap rond te maken.
Onder alle nieuwe leden verloten we aan het eind van het jaar een reis naar New York. Hebt u dit lid aangedragen, dan wint u deze hoofdprijs ook!


Voor nieuwe leden

 • Ook als u niet lid wordt via deze actie (zelf contact opneemt), dingt u mee naar de reis naar New York. Daarbij: zodra u lid bent geworden kunt u natuurlijk zélf ook meedoen aan de actie. U kunt echter maar 1 reis naar New York winnen.
De voorwaarden voor een lidmaatschap van VvAA zijn
 • natuurlijke personen die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet BIG
 • natuurlijke personen die de bevoegdheid als bedoeld in de Wet BIG hebben verloren, anders dan op grond van een ontzegging
 • natuurlijke personen die bevoegd zijn of waren tot het voeren van de beroepstitel: dierenarts en die deze titel hebben verloren, anders dan op grond van een ontzegging
 • Natuurlijke personen die behoren tot een andere (para)medische beroepsgroep kunnen in een aantal gevallen ook lid worden. Kijk in de statuten op webpagina https://www.vvaa.nl/over-vvaa/vereniging-vvaa


Zo bepalen we de winnaars

 • Maandprijzen (alleen voor leden): na afloop van de maand, maar voor het eerst begin augustus (over juni/juli) in en in totaal dus zeven keer dit jaar, verloten we diverse prijzen met een totale waarde van ongeveer 500 euro inclusief btw. Dit doen we door de computer random te laten kiezen. Of u wint of niet: de volgende maand loot u gewoon weer mee. In de eerste week van de maand erop nemen we contact op met de winnaars. Deze worden vervolgens bekend gemaakt via onze social media kanalen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De hoofdprijs (voor 1 van de nieuwe leden én de aandrager ervan): de reis naar New York t.w.v. 2500 euro. Deze verloten we op 2 januari 2019 onder zorgverleners die tussen 20 juni en 24 december 2018 lid zijn geworden van VvAA. Ook hier laten we de computer random trekken. Is dit nieuwe lid aangedragen door een bestaand lid dan krijgt ook dit bestaande lid deze reis aangeboden. In de eerste volle week van januari nemen we contact op met de winnaar(s), waarna we de winnaars bekend maken via onze social media kanalen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Tot slot

 • Voor zover vereist, zal VvAA zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 • De winnaar(s) zullen op verzoek van VvAA medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van VvAA voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Let op: winnaars kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Deelnemers geven toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie en uitreiking van de prijs. In dat kader is VvAA gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. VvAA kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • VvAA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname of voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname of de aanwijzing van de winnaar(s).
 • VvAA is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de actievoorwaarden aan.