Inloggen

Mobile Doctors verhuist naar Qruxx Tech

Mobile Doctors is vanaf nu ondergebracht in Qruxx TechIn 2013 initieerde VvAA ‘Mobile Doctors’, de beweging die zorgvernieuwers bij elkaar bracht om versneld nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg mogelijk te maken.

Het netwerk van VvAA met ruim 123.000 zorgverleners en de website van Mobile Doctors boden daarvoor voldoende mogelijkheden. Wie geloofden in de onomkeerbaarheid van mobile health en hiernaar handelden, inspireerden elkaar met praktische digitale toepassingen. Een mooi voorbeeld hiervan was de MS Hackathon in 2016, waarbij honderdvijftig artsen, hackers, programmeurs, engineers en patiënten 36 uur lang samenwerkten om tot nieuwe inzichten te komen en tot toepassingen die het leven voor patiënten vereenvoudigden. De Wereld Draait Door besteedde hier aandacht aan.

Nu: Skipr Tech

Sinds juni 2019 zijn we vanuit Mobile Doctors overgestapt naar Qruxx Tech. Op dit kennisplatform van Skipr en Zorgvisie staat het bundelen van kennis en expertise van uiteenlopende partijen centraal. We nemen gezamenlijk ontwikkelingen onder de loep en projecteren deze op de bestaande werkelijkheid. Wat betekent dit voor onze leden? En wat heeft de patiënt hieraan?