Inloggen

Alle FAQ's over beroepsaansprakelijkheid

De veelgestelde vragen over de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering rondom COVID-19 hebben wij voor u op een rij gezet.


Beroeps­aansprakelijk­heid

Verzekeringen

Alles over beroeps­aansprakelijk­heid

1. Hoe zijn de activiteiten van huisartsen, herintreders en gepensioneerden voor de Regionale Corona Centra (RCC's) verzekerd?

17 april 2020 - Zorg in het kader van Covid-19 wordt op sommige plaatsen door een VVT-instelling (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) georganiseerd. Deze zorg valt dan gewoon onder de dekking van de VVT-instelling. Als de VVT-instelling bij VvAA is verzekerd is, dan verzekeren wij ook de zorg die is verleend door gepensioneerden en andere herintreders (met of zonder actuele BIG-registratie). Valt de betreffende VVT instelling onder het ziekenhuis, dan valt de verleende zorg waarschijnlijk direct onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u terugvallen op uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Wanneer de regionale activiteiten worden georganiseerd door een VVT, hoe zit het dan met de dekking voor aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Zorg in het kader van Covid-19 wordt op sommige plaatsen door een VVT-instelling (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) georganiseerd. Deze zorg valt dan gewoon onder de dekking van de VVT-instelling. Als de VVT-instelling bij VvAA is verzekerd is, dan verzekeren wij ook de zorg die is verleend door gepensioneerden en andere herintreders (met of zonder actuele BIG-registratie). Valt de betreffende VVT instelling onder het ziekenhuis, dan valt de verleende zorg waarschijnlijk direct onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u terugvallen op uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Ik ben zzp'er en ik werk normaal in de eerste lijn, maar ik wil bijspringen in het ziekenhuis, hoe zit het dan met mijn eventuele aansprakelijkheid?

03 april 2020 - De verzekering die u als zzp'er hebt bij VvAA geeft verzekeringsdekking voor uw eerstelijns werkzaamheden. Voor ziekenhuizen geldt wat anders. Ziekenhuizen hebben een centrale aansprakelijkheidsdekking en iedereen die werkzaam is in het ziekenhuis valt onder de centrale verzekering van het ziekenhuis. Daar geeft de VvAA verzekering dus geen dekking. We weten van de verzekeraars van ziekenhuizen dat zij de extra zorgverleners die komen helpen meeverzekeren, maar vraagt u het voor de zekerheid na bij uw contactpersoon van het ziekenhuis.
 

4. Ik ben een herintredende arts of verpleegkundige. Waar ligt mijn verantwoordelijkheid?

2 april 2020 - U hebt als herintredende BIG-geregistreerde of niet meer BIG-geregistreerde een eigen verantwoordelijkheid naast die van de zorginstelling en andere zorgverleners. In dit artikel leest u meer over de aandachtspunten.

5. Ik ben een gepensioneerde huisarts en wil me inzetten bij het vaccineren. Ik ben nog BIG geregistreerd, maar heb geen VvAA aansprakelijkheidsverzekering meer. Moet ik wat regelen?

24 februari 2021 - Een nog BIG geregistreerd gepensioneerd huisarts die gaat helpen bij het vaccineren heeft dekking voor aansprakelijkheid via de eigen (beëindigde) VvAA aansprakelijkheidsverzekering of via de instelling waarvoor hij/zij gaat vaccineren. Daar hoeft een herintredende huisartsen geen premie voor te betalen.
Dit geldt natuurlijk dan wel louter voor die betreffende activiteiten. In de situatie dat de herintredende huisarts op de HAP aan het prikken is, is het natuurlijk niet de bedoeling dat hij/zij “assistentie verleent” in het reguliere proces, op het moment dat de wachtkamer bij voorbeeld overloopt. Dat is dan niet verzekerd.

6. Ik ben huisarts, maar ik ben niet meer als zodanig werkzaam. Mijn registratie is nog niet verlopen. Wat geldt voor mij?

17 april 2020 - Als u bij VvAA verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog wel werkzaam was, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking. U hoeft hier geen premie voor te betalen, ongeacht of u wel of niet beschikt over een actuele BIG-registratie.

7. Ik ga als huisarts werken in een 'zorghotel', valt dat ook onder de dekking van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

17 april 2020 - Ja. De (waarnemend) huisarts die gaat werken in 'zorghotels' en op vergelijkbare plekken waar Covid-19-patiënten worden verzorgd en verpleegd, of waar Covid-19 patiënten palliatieve zorg ontvangen, is voor deze werkzaamheden verzekerd. Hoort het ‘zorghotel’ bij een ziekenhuis, dan valt de verleende zorg mogelijk onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Hoort het ‘zorghotel’ niet bij een ziekenhuis of biedt de verzekering van het ziekenhuis geen dekking, dan valt de verleende zorg onder de dekking van uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8. Zijn bij de VvAA aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering epidemieën uitgesloten?

3 april 2020 - Bij de VvAA aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering sluiten wij een pandemie niet uit. U als beroepsbeoefenaar bent nog steeds onverkort verzekerd wanneer u een claim van een patiënt krijgt of een (tucht) klacht, ook tijdens de COVID-19 crisis.

9. Ik ben gepensioneerd huisarts en ik wil weer aan de slag om te helpen tijdens COVID-19, hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Was u verzekerd bij VvAA voor uw pensionering? Dan geven wij u nu ook verzekeringsdekking mocht u aansprakelijk gesteld worden n.a.v. werkzaamheden die u nu verricht als gepensioneerd huisarts in het kader van de COVID-19 (Corona). Dat is dezelfde verzekeringsdekking die u had toen u nog praktiserend huisarts was.

10. Onze huisartsenpost (HAP) wil graag studenten en co-assistenten inzetten om te helpen tijdens COVID-19 (Corona), hoe zit het dan met de eventuele aansprakelijkheid van de HAP?

17 april 2020 - Als de huisartsenpost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan vallen ook de ingezette studenten, co-assistenten en herintreders onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. In het geval van studenten en co-assistenten moet het gaan om zorg die onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing wordt verricht in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19.

11. Onze zorginstelling wil graag studenten en herintreders inzetten om te helpen, hoe zit het dan met onze eventuele aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Als de instelling een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan vallen ook de ingezette studenten, co-assistenten en herintreders onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. In het geval van studenten en co-assistenten moet het gaan om zorg die onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing wordt verricht in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19.

12. Ik wil graag een beroep doen op deze aansprakelijkheidsdekking, hoe gaat dat in zijn werk?

25 maart 2020 - Belt u met onze Ledenservice, telefoonnummer 030 247 4789. Dan kan de VvAA adviseur het met u bespreken en dan kunnen we hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen ook graag waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. Nadat we dit met u besproken hebben hebt u verzekeringsdekking gedurende de COVID-19 crisis.

13. Ik wil weer aan de slag in mijn beroep, maar mijn BIG-registratie is verlopen, wat nu als ik aansprakelijk word gesteld?

17 april 2020 - VvAA volgt de richtlijn van de IGJ en het KNMG voor wat betreft zorgverleners die in het kader van Covid-19 zorg verlenen, maar niet meer beschikken over een actuele BIG registratie. Als u bij VvAA verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog wel beschikte over een BIG registratie, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking. U hoeft hier geen premie voor te betalen.

14. Ik ben verpleegkundige en ik heb een carrièreswitch gemaakt. Nu wil ik opnieuw aan de slag als verpleegkundige vanwege COVID-19 (Corona).Hoe zit het dan met mijn eventuele aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Verleent u zorg in het ziekenhuis dan valt dat mogelijk onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat even na bij het ziekenhuis. Verleent u zorg buiten het ziekenhuis, dan valt u waarschijnlijk rechtstreeks onder de dekking van de instelling waarvoor u werkt. Was u bij VvAA verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog werkte als verpleegkundige met een BIG registratie, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking, mocht blijken dat de verzekering de zorginstelling geen dekking biedt. U hoeft hier geen premie voor te betalen. Uw werkzaamheden in het ziekenhuis kunnen wij echter niet verzekeren

15. Ik ben student en ik wil helpen bij de COVID-19-crisis. Hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Als de instelling waar de werkzaamheden worden verricht is verzekerd bij VvAA, dan valt de student onder de dekking van de instelling. Studenten mogen geen zelfstandig medische handelingen verrichten, ook niet tijdens de COVID-19 crisis.

16. Hoe lang heb ik als herintredend gepensioneerde deze verzekeringsdekking?

17 april 2020 - In ieder geval tot 1 juli 2020. Ruim voor 1 juli 2020 zal bekend worden of een en ander ook van toepassing is op de situatie na 1 juli aanstaande. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele maatregelen van het RIVM en de druk op de zorg op dat moment. Van belang is dat de ervaring leert dat claims soms pas na enkele jaren worden ingediend. De claim is verzekerd wanneer er een lopende aansprakelijkheidsverzekering is op het moment van de (vermeende) fout én op het moment dat de claim ingediend wordt. Als de verzekering van de instelling waar u zorg heeft verleend blijft doorlopen en bestaat op het moment dat de claim wordt ingediend, dan is de toekomstige claim dus bij VvAA gedekt. Mocht de instelling waar u zorg heeft verleend van verzekeraar gaan wisselen, dan is het aan de nieuwe verzekeraar om te bepalen of dekking wordt verleend in het geval van een niet-BIG-geregistreerde zorgverlener.

17. Hoe lang heb ik als herintreder de verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid?

17 april 2020 - In ieder geval tot 1 juli 2020. Ruim voor 1 juli 2020 zal bekend worden of een en ander ook van toepassing is op de situatie na 1 juli aanstaande. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele maatregelen van het RIVM en de druk op de zorg op dat moment. Van belang is dat de ervaring leert dat claims soms pas na enkele jaren worden ingediend. De claim is verzekerd wanneer er een lopende aansprakelijkheidsverzekering is op het moment van de (vermeende) fout én op het moment dat de claim ingediend wordt. Als de verzekering van de instelling waar u zorg heeft verleend blijft doorlopen en bestaat op het moment dat de claim wordt ingediend, dan is de toekomstige claim dus bij VvAA gedekt. Mocht de instelling waar u zorg heeft verleend van verzekeraar gaan wisselen, dan is het aan de nieuwe verzekeraar om te bepalen of dekking wordt verleend in het geval van een niet-BIG-geregistreerde zorgverlener.

18. Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

31 maart 2020 - In theorie kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is echter de vraag of degene die u aansprakelijk stelt kan slagen in de bewijslast. Mocht u aansprakelijk gesteld worden dan zullen wij verweer voor u voeren.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email