Bijlage I: Toelichting verzekeringen en arbo- en re-integratie

In deze bijlage geven wij een algemene toelichting op de kenmerken van de ziekteverzuim-verzekering en de arbo- en re-integratiedienstverlening. Deze toelichting is dus niet specifiek op uw situatie toegesneden, maar bedoeld als achtergrondinformatie bij de geadviseerde verzuimoplossing.

Aan onderstaande  teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn leidend.

Kenmerken ziekteverzuimverzekering

Kenmerken arbo- en re-integratiedienstverlening