De rest-BPM berekenen bij het importeren van een auto

Wanneer u een auto gaat importeren, bent u verplicht om bij het invoeren van de auto het resterende BPM bedrag te betalen. Het bepalen van de hoogte van deze rest-BPM werkt vaak omslachtig: er moeten gegevens worden aangeleverd waar vaak lastig aan te komen is, zoals bijvoorbeeld de netto catalogusprijs van de auto. Om u inzicht te geven in het oerwoud van regels, de verschillende methoden - en natuurlijk de tips en trucs - vertellen wij hieronder graag hoe alles in zijn werk gaat. 

Wat is BPM en waarom moeten we het betalen?

BPM is de belasting op personenauto’s en motorrijwielen. Koopt u in Nederland een personenauto, motor of een bestelauto? Of importeert u een personenauto, motor of bestelauto? Dan betaalt u in beide gevallen BPM! 

Bij de invoering van de btw in de jaren zestig werd het normale tarief op 12% vastgesteld. Dit zou een prijsverlaging betekenen voor auto's en andere luxe goederen waar meer belasting over werd geheven en er werd een bijzondere verbruiksbelasting ingesteld. De bijzondere verbruiksbelasting werd in 1992 opgevolgd door de BPM. Midden jaren 2000 zocht de Nederlandse overheid naar een andere manier van belasten van de auto, mede onder druk van het Europees Parlement om belastingen in verschillende landen gelijk te trekken. Ook toenemende luchtvervuiling - in met name de binnensteden - en zorgen over de CO2-uitstoot speelden een belangrijke rol. Uiteindelijk is de BPM sinds 2013 een belasting geworden die vrijwel geheel gebaseerd is op de CO2-uitstoot. 

We moeten dus bij het invoeren van een auto nog een deel BPM betalen. De belastingdienst heeft voor het berekenen van deze rest-BPM een aantal methoden aangewezen en goedgekeurd voor het importeren van gebruikte voertuigen. Hieronder hebben we uiteengezet welke methoden dat zijn, wat de voor- en nadelen zijn, wanneer en hoe u ze kunt toepassen. 

Rest-BPM op basis van Afschrijvingstabel 

De Belastingdienst hanteert een afschrijvingstabel (forfaitaire tabel). Hierin kunt u aflezen aan de hand van de leeftijd van de auto, hoeveel korting u krijgt op de oorspronkelijke BPM. Deze tabel is progressief, wat betekent dat er in de eerste vier jaar bijna 70% afgeschreven mag worden van het oorspronkelijke BPM bedrag. De overige 30% wordt in de resterende 13,5 jaar afgeschreven.

De forfaitaire tabel maakt geen onderscheid in het type auto en de staat daarvan. Enkel de leeftijd van de auto is leidend. Bij de koerslijst is dat echter wezenlijk anders en bepaalt de courantheid van de auto grotendeels wat het af te dragen rest-BPM bedrag wordt.

Rest-BPM op basis van de koerslijst

In een koerslijst wordt bijgehouden hoeveel een auto op dit moment waard is voor een autobedrijf. Dit kan het beste vergeleken worden met de dagwaardebepaling, die veel wordt gehanteerd bij verzekeringsmaatschappijen. In dit geval neemt de waarde dus snel of langzaam af afhankelijk van de courantheid van de auto. Dit houdt dus in dat er onderscheid wordt gemaakt per merk, model, type en zelfs de uitrusting van de auto. Importeert u een auto die exotisch, vol met opties zit of gewoon een dikke motor heeft? Dan is de kans groot dat de rest-BPM volgens de koerslijst lager uitvalt. 

Uitzondering: rest-BPM op basis van het tegenbewijs

Hierboven beschrijven we de meest gebruikte manier voor het berekenen van de rest-BPM. Maar in sommige gevallen is een taxatierapport (ook wel tegenbewijs genoemd) de meest voordelige optie. 
Het tegenbewijs is bedoeld voor het importeren van auto’s met schade. Echter is het ook mogelijk om auto’s zonder grote schade te laten taxeren. Bijna elke auto heeft wel krasjes en kleine deukjes en ook dit mag worden meegenomen als “schade”. Het kan daardoor zijn dat er een flink schadebedrag getaxeerd wordt. Doordat deze kosten in mindering mogen worden gebracht op de waarde van de auto kan - in combinatie met bijvoorbeeld een koerslijstberekening - een flinke BPM korting worden behaald. Om gebruik te maken van deze optie, moet u de auto laten taxeren door een erkend taxateur. Deze taxeert de auto en stelt vast wat de handelswaarde van de auto is. 

Voorbeeldberekening van de belastingdienst

Stel dat de getaxeerde waarde van de auto zonder schade 50.000 euro bedraagt. De taxateur stelt vast dat de auto met de schade nog 37.500 euro waard is. Dat is dus een waardevermindering van 25%. De berekende rest-BPM bedraagt voor deze auto 10.000 euro. Daar mag u dan vervolgens 25% van aftrekken. Er blijft dan een rest-BPM over van 7.500 euro. 

Belangrijk!

Een auto die minder dan 3.000 km gereden heeft en/of jonger is dan 3 maanden, wordt door de belastingdienst als nieuw aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat - wanneer u de auto particulier koopt - u bovenop de buitenlandse btw ook nog eens 21% Nederlandse btw moet betalen. Daarnaast bestaat er bij import nog een regel: wanneer een auto minder dan 6.000 kilometer gereden heeft en/of is jonger dan 6 maanden moet het volledige BPM-bedrag betaald worden, zonder recht op korting.

Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om bijvoorbeeld de btw af te trekken of BPM-korting te krijgen. Nu is het zo dat - wanneer u bijvoorbeeld de auto zakelijk aanschaft - u de auto netto in het buitenland kunt kopen en vervolgens de btw weer aftrekt in de voorbelasting. Ook als u bijvoorbeeld als particulier een auto koopt met minder dan 3.000 kilometer en/of jonger is dan 3 maanden zijn er mogelijkheden. U kunt dan bijvoorbeeld de auto laten aankopen door Mijn Autocoach. U moet dan wel rekening houden met een btw verschil van 2% wanneer de auto uit Duitsland komt. Ook is het mogelijk om na diverse juridische uitspraken BPM-korting te krijgen wanneer de auto niet voldoet aan de 6.000 kilometer/6 maanden regel. Belangrijk is dat het wel een gebruikte auto betreft. Laat u hierover altijd adviseren zodat u problemen met de belastingdienst of douane voorkomt. 

Tips en trucs

  • Vanaf 2010 is de BPM (deels) gebaseerd op de CO2 uitstoot van een auto. Zorg ervoor dat u bij een berekening altijd de juiste CO2 uitstoot hanteert. Wanneer u een te lage CO2 uitstoot hanteert, kunt u zomaar duizenden euro’s meer moeten betalen na controle van uw berekening door de belastingdienst.
  • Let op met auto’s die van buiten Europa geïmporteerd worden. Er moeten dan vaak naast BPM ook invoerrechten en btw betaald worden. Ook is de CO2 uitstoot van auto’s vaak vele malen hoger dan een voor Europa geproduceerde auto.
  • Niet elke koerslijst is door de belastingdienst goedgekeurd voor gebruik van berekening van de rest-BPM. Zo is de ANWB koerslijst niet goedgekeurd! Let er op dat de gebruikte koerslijst is goedgekeurd.

Tot slot

U weet nu hoe u de rest-BPM berekent. Het is uiteraard slim om dit de doen voordat u de auto koopt. U kunt de rest-BPM ook door ons laten bereken. De kosten hiervoor bedragen €50,-, maar dan weet u wel exact hoeveel rest-BPM u betaalt voordat u de auto aanschaft. Wanneer de auto aangeschaft en ingevoerd is, mag u ook daadwerkelijk de rest-BPM betalen. Over deze vervolgstappen leest u meer in deel 4 van deze reeks. 

Leuk om te weten: VvAA-leden genieten van 10% korting op de importdienst van Mijn Autocoach
Autoverzekering | VvAA
Auto importeren

Een auto importeren kan zeer voordelig zijn. Maar bent u zich bewust van alles wat daarbij komt kijken? Mijn Autocoach verzorgt de volledige import én voert een uitgebreide aankoopkeuring op locatie uit.

Lees meer artikelen