Inloggen

Over ons

Wij zijn VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener die zich richt op de gezondheidszorg. Wij leveren en ontwikkelen producten en diensten aan zorgaanbieders.


Wie we zijn

VvAA Letselschade

Uw schadebehandeling

Met zorg voor u geregeld

Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk gehad, veroorzaakt door een zorgaanbieder of heeft u een zorgaanbieder aansprakelijk gesteld. Dan behandelen wij deze claim namens de zorgaanbieder. Dat doen we met de uiterste zorg en volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Bekijk alle collega's ▹

Heeft u een vraag?

Bel ons tijdens kantooruren. We staan voor u klaar met hulp en advies.

Uw gegevensbescherming, privacy en ons fraudebeleid

Bescherming van uw gegevens

Uw bijzondere persoonsgegevens hebben wij nodig om de claim af te handelen. Uw medische informatie is daar een voorbeeld van. Met deze gevoelige informatie gaan wij zeer zorgvuldig om.

Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Bij de behandeling van uw claim vragen we om deze (bijzondere) persoonsgegevens:
 
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en burgerlijke staat.
  • Het ongeval en omstandigheden, de betrokken zorgverlener, de aard van uw klachten en eventuele beperkingen (medische informatie).
Uw gegevens gebruiken we ook voor managementinformatie, premievaststelling, statistische doeleinden en beleid om schadeclaims te voorkomen. Hiervoor gebruiken we uw medische gegevens alleen geanonimiseerd, zodat deze niet meer tot u te herleiden zijn.

Verzamelen en bewaren van uw gegevens

Aan de hand van de Medische paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) verzamelt de medisch adviseur uw medische informatie. De adviseur gebruikt deze informatie om het medisch advies op te stellen en te delen met de betrokken medewerkers bij de schadebehandeling. Zij hebben dan dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Onder voorwaarden mag de schadebehandelaar ook inzicht hebben in uw medische informatie. Het betreft dan alleen de originele medische informatie die nodig is voor het advies en noodzakelijk is voor de schadeafhandeling.

Mocht u uw persoonsgegevens spontaan met ons te delen, dan gebruiken we dit alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Of anders met uw uitdrukkelijke toestemming. U stemt er dan mee in dat we uw gegevens gebruiken voor de behandeling van uw schadeclaim en de eerder aangegeven doelen.

Hebben wij gegevens van uw eigen arts nodig, dan vragen wij eerst uw toestemming. Dit kunt u altijd weer intrekken. Alleen kunnen we dan uw dossier niet verder behandelen.

Na sluiting van uw dossier bewaren wij u uw gegevens voor een periode van 7 jaar. Daarna vernietigen wij het dossier.

Ons privacy- en fraudebeleid

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Andersom moeten wij er ook zeker van zijn dat u ons altijd naar waarheid informeert. In ons privacy- en fraudebeleid leest u hier meer over.

Over ons privacybeleid

Uw claim kunnen wij niet in behandeling nemen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Daarbij houden wij strikt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Op grond van de AVG heeft u een aantal privacyrechten:
 
  • Recht van inzage.
  • Recht op rectificatie.
  • Recht om gegevens te laten verwijderen.
  • Recht van bezwaar.
  • Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking.
  • Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit.
Wilt u gebruikmaken van deze wettelijke privacyrechten? Belt u dan tijdens kantooruren met onze Ledenservice via 030 247 47 89. Heeft u een vraag over uw privacyrechten of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuurt u dan bericht naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG):
 
Mochten wij samen met u niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over ons privacybeleid ▹

Over ons fraudebeleid

Hebben wij een (redelijk) vermoeden van fraude, dan stellen wij een onderzoek in naar de juistheid van de claim. Een persoonlijk onderzoek kan daar onderdeel van zijn. In het onderzoek houden we onszelf aan de wet en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Meer over ons fraudebeleid ▹

De gezichten achter de dossiers

Onze mensen van VvAA Letselschade

Wilt u kennismaken met ons team of heeft u een specifieke vraag? Bekijk dan de gezichten achter de dossiers met contactgegevens.

Word jij onze collega?

Check onze vacaturepagina voor alle vacatures bij VvAA. Een open sollicitatie sturen naar letselschade@vvaa.nl kan uiteraard ook.

Rapportages en publicaties