Inloggen

Deskundige afhandeling van de letselschade

U heeft onlangs een ongeluk gehad of veroorzaakt waarbij letselschade is opgelopen. VvAA ondersteunt u met een heldere en vlotte afhandeling. Kies de optie die bij u past en lees hoe u de schadeafhandeling opstart.

Letselschade veroorzaakt

U heeft een ongeval veroorzaakt waarbij letselschade is opgelopen. Heeft u een autoverzekering, een motorvoertuigenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bij ons afgesloten? Dan zullen wij dit voor u behandelen.

Aanrijding  

Heeft u een ongeval veroorzaakt waarbij één of meerdere motorvoertuigen betrokken waren? Neem dan contact op met onze afdeling Claimservice:

 • Vul het schadeformulier in.
 • Vermeld dat er sprake is van letselschade, naast eventuele materiële schade.
 • Stuur uw documenten naar claimservice@vvaa.nl.

De afdeling Claimservice behandelt vervolgens de materiële schade en neemt contact met u op. Zij zorgen ervoor dat wij, de afdeling Letselschade, de eventuele letselschade afhandelen.

Overige ongevallen  

Heeft u een ongeval veroorzaakt waarbij u beroep wilt doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Neem dan contact op met onze afdeling Letselschade: 

Wij behandelen het ongeval met de partij die letselschade heeft opgelopen en houden u hiervan zo nodig op de hoogte.

Letselschade opgelopen

U bent bij VvAA verzekerd en u heeft letselschade opgelopen. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk:
 
 • U bent verzekerd bij VvAA en u heeft letsel opgelopen door een ongeval dat is veroorzaakt door een ander.
  Neem contact op met de afdeling Claimservice via claimservice@vvaa.nl. Zij beoordelen of er mogelijkheden zijn deze schade voor u te behandelen en te verhalen.  
 • U bent verzekerd bij VvAA en u heeft letsel opgelopen door een ongeval dat is veroorzaakt door de verzekerde zelf of letsel aan inzittenden.
  Als u een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) heeft meeverzekerd op de autopolis dekt deze ook de letselschade die u als bestuurder of die inzittenden hebben opgelopen. Neem dan contact op met de afdeling Claimservice via claimservice@vvaa.nl.  
 • U heeft letselschade opgelopen door een ongeval dat is veroorzaakt door iemand die bij VvAA is verzekerd.
  U bent betrokken geweest bij een ongeval en u heeft hierbij letsel opgelopen. U hoeft de schadeafhandeling niet bij ons op te starten, dit doet de persoon die de letselschade heeft veroorzaakt. 
 

Gedragscode Behandeling Letsel­schade (GBL)

Wij doen er alles aan om uw schade snel en zorg­vuldig af te behandelen. Daarvoor werken wij volgens de GBL waarin de spel­regels staan die er­voor zorgen dat alle betrokken partijen goed met elkaar om­gaan.

De spelregels op een rij

 • In het gehele proces staat u centraal.
 • Uw belangenbehartiger en VvAA zijn respectvol en eerlijk naar elkaar en naar u.
 • De schadebehandeling is begrijpelijk en inzichtelijk voor u. Uw belangen­behartiger en VvAA maken samen met u een plan van aanpak, zodat u het proces goed kunt volgen.
 • Het regelen van de schade verloopt in goede harmonie, ook als er menings­verschillen zijn.
 • U, uw belangenbehartiger en VvAA streven ernaar de schade snel en zorg­vuldig te behandelen. En in ieder geval binnen 2 jaar af te ronden.
 • U, uw belangenbehartiger en VvAA lossen problemen samen op. Mocht onder­ling overleg niet tot een oplossingen leiden, dan bepalen we samen de vervolg­stappen.

Waarvoor de gedragscode geldt

De gedragscode geldt voor ongevallen met zwaardere letsel­schade. Daar is sprake van als de verwachtingen zijn dat u binnen een half jaar na het ongeval met beperkingen hersteld bent.

Wilt u meer weten? Kijkt u dan op de website van De Letselschade Raad
 

Waarom en wanneer schakelt u een belangenbehartiger in?

De behandeling van letselschade is soms moeilijk en vereist specifieke deskundigheid. U kunt daarvoor hulp inschakelen. Zeker wanneer u verwacht dat uw herstel langer dan drie maanden duurt, is het verstandig om dan een belangenbehartiger in te schakelen. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een advocaat of een letselschadebureau. Deze treedt namens u op en onderhoudt de contacten met alle betrokkenen, alsook met ons. Schakelt u een belangenbehartiger in? Dan verlopen alle inhoudelijke contacten tussen u en VvAA via uw belangenbehartiger.

Schadeafhandeling

U bent betrokken geweest bij een ongeval en u heeft hierbij letsel opgelopen. Hoe lossen we dat samen met u op?

Eerste contact

Na het ontvangen van de melding wordt er, bij voorkeur, telefonisch contact met u opgenomen. Het contact vindt plaats met de schadebehandelaar van uw dossier. In dit eerste contact horen wij graag van u hoe het met u gaat en wat er precies is gebeurd.

Vaststellen aansprakelijkheid

Na het eerste contact onderzoeken we de aansprakelijkheid. Wij stellen vast of degene die bij ons verzekerd is, aansprakelijk is. Dit wordt meestal beoordeeld via het schadeaangifteformulier. Bij onduidelijkheden kunnen wij getuigen aanschrijven, een politierapport opvragen of een ongevallendeskundige inschakelen. Wij beoordelen de aansprakelijkheid op basis van de op dat moment geldende wet- en regelgeving in het land van het ongeval.

Heeft u volgens de verkeersregels, indien er sprake is geweest van een aanrijding, ook zelf bijgedragen aan het ongeval? Dan komt een deel van de schade voor uw eigen rekening.

Bij zwaarder letsel (niet bij kneuzingen et cetera) kunnen wij een medisch adviseur inschakelen die adviseert over uw medische situatie. Hij of zij geeft alleen informatie die relevant is voor de schadebehandeling. 

Kosten waarvoor u een vergoeding kunt krijgen

Tijdens het vaststellen van de aansprakelijkheid onderzoeken wij uw letselschade. Wanneer u daar recht op heeft, kunt u een vergoeding krijgen voor onder andere:

 • Medische kosten: wanneer u kosten maakt die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.
 • Reiskosten: voor onder andere bezoeken aan het ziekenhuis of uw huisarts.
 • Verlies van arbeidsvermogen: wanneer u niet of niet volledig kunt werken.
 • Verlies van zelfwerkzaamheid: hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw woning of tuin.
 • Smartengeld: een vergoeding voor geleden pijn en ongemak. De hoogte van het smartengeld is onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel en mate van genezing en de gebruikelijke vergoedingen in Nederland.

   

Wanneer krijgt u uw schade vergoed

Uw schade wordt vergoed als er uit onderzoek is gebleken dat onze verzekerde aansprakelijk is. 
 
 

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u de benodigde informatie verstrekt en dat u meewerkt aan eventuele onderzoeken. Wij verwachten dat u de schade zo beperkt mogelijk houdt door een actieve rol te spelen bij uw herstel. Tot slot adviseren wij u om bij te houden welke kosten u door het ongeval hebt gemaakt. 

Tevredenheidsonderzoek

Bent u tevreden over de afhandeling van uw schade?

Graag willen wij uw mening over de afhandeling van uw schade. Daarvoor sturen wij u een tevredenheidsonderzoek. Heeft u daar bezwaar tegen of wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij VvAA.

Klachten of suggesties

Bent u niet helemaal tevreden over hoe wij uw schade behandelen? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden dan uw vragen om vervolgens samen tot een goede oplossing te komen. Bent u na dit gesprek toch nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris.
Tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling | VvAA letselschade

Over VvAA en VvAA Letselschade

Wij zijn VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener die zich richt op de gezondheidszorg. Wij leveren en ontwikkelen producten en diensten aan zorgaanbieders. Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt of bent u aansprakelijk gesteld. Dan behandelen wij deze claim voor u. Dat doen we met de uiterste zorg, volgens de wetgeving en de Gedragscode Behandeling Letsel­schade (GBL). Lees meer ▹

Downloads en contact

Heeft u een vraag?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een bericht. Wij staan voor u klaar met hulp en advies.