Ontstaan van CarrièreCentrum Zorg

De start: pilot ‘Arts weer aan de slag’

In 2005-2006 heeft het reïntegratiepilot ‘Arts weer aan de slag’ gelopen, waarbij 30 artsen een jaar lang werden begeleid om uit arbeidsongeschiktheid te geraken en dié functie te vinden die bij hen paste. Deze pilot was een groot succes – het bleek dat individuele begeleiding op het gebied van carrièrevraagstukken van artsen nodig was. Reden hiervoor was de doelstelling om zoveel mogelijk artsen te behouden voor het artsenvak door hen maatwerkdienstverlening te verlenen.

Als vervolg op deze pilot is in 2009 het Carrièrecentrum voor Artsen opgericht. Dit centrum fungeerde als coördinatiepunt voor carrièrevraagstukken van artsen en instellingen waar artsen werkten en voerde deze dienstverlening uit samen met een netwerk van ruim 55 (loopbaan)coaches.

Het Carrièrecentrum voor Artsen werd mogelijk gemaakt door SWG Arts en Werk, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA advies en diensten en groeide ieder jaar verder, omdat de behoefte aan deze dienstverlening steeds groter werd.

In 2014 is de dienstverlening van het Carrièrecentrum voor Artsen overgenomen door VvAA. De doelgroep is daarmee uitgebreid naar alle zorgprofessionals. Met als resultaat het huidige CarrièreCentrum Zorg.

Contact

Heb je vragen over je carrière en/of je ontwikkeling? Wij helpen je graag.

Onze partners

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband | VvAA

VvAA logo