CanMEDS-assessment voor werkgevers

Werken in de gezondheidszorg is meer dan het beschikken over medische kennis en vaardigheden alleen. Beroepsorganisaties als de Federatie Medisch Specialisten, de KNMG en het KNGF onderschrijven het belang van het zogenaamde CanMEDS-model.

Het CanMEDS assessment is een sterkte/zwakte-analyse van uw competenties die gerelateerd zijn aan de CanMEDS gebieden. In deze systematiek staat jouw medisch handelen centraal. De zes verschillende competentiegebieden hangen samen met en beïnvloeden die centrale rol. Samen vormen zij de zeven CanMEDS rollen.

VvAA voert, in samenwerking met LTP de CanMEDS-assessments uit. Een assessment begint met een specifieke vraagstelling van de deelnemer. Op basis van die vraagstelling stellen we het assessmentprogramma samen. We gaan, samen met de deelnemer, op zoek naar het beantwoorden van de vraagstelling. Waarom ben je op sommige terreinen minder effectief? Ligt dat aan vaardigheden of heeft dat ook een samenhang met persoonlijkheid?

Stel dat je het gevoel hebt dat er vaak over je grenzen wordt heengegaan. Het kan zijn dat je van nature harmoniegericht bent of angst hebt om de confrontatie aan te gaan. Of als je vaak onnodige conflicten hebt. Wat is je eigen aandeel daarin? En hoe kun je dat voorkomen? Of als je vrees hebt voor een burn-out, wat kun je anders doen? Hoe kun je je plaats in de maatschap/vakgroep verwerven, wordt er genoeg gebruik gemaakt van je kwaliteiten? Krijg je daar voldoende waardering voor? Allerlei vragen die aan de basis kunnen staan van een CanMEDS-assessment.


De opzet van het assessment is in grote lijnen als volgt: 

  • Een onderzoek naar motivatie- en persoonlijkheidsfactoren, vooraf door middel van een e-assessment.
  • Een simulatieopdracht met acteur die aansluit op de specifieke vraagstelling. De deelnemer krijgt de gelegenheid te reflecteren en krijgt feedback van de adviseur.
  • Eventueel: capaciteitentests om verbaal en abstract redeneren te meten.
  • Een interview waarin alle resultaten worden besproken en geduid. In het interview komen ook de onderliggende factoren aan bod die de ontwikkeling kunnen faciliteren of verstoren.

De adviseur stelt een rapportage op met de kwaliteiten en aandachtspunten van de deelnemer. Bovendien krijgt de deelnemer een ontwikkeladvies waarbij ook de specifieke vraagstelling wordt beantwoord. De betrokken adviseur heeft veel ervaring in de gezondheidszorg en met medisch specialisten in het bijzonder


Bel mij terug

Contact

Heb je vragen over je carrière en/of je ontwikkeling? Wij helpen je graag.