Wij schrijven de contributie van uw VvAA-lidmaatschap automatisch van dit rekeningnummer af.

Op de hoogte blijven

Blijf op de hoogte d.m.v. onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief

U ontvangt nieuws, artikelen, praktische tips en informatie over ledenvoordeel, ledenactiviteiten en trainingen afgestemd op uw situatie vanuit VvAA Groep B.V.

Servicenieuws

U ontvangt nieuws en informatie over de dienstverlening afgestemd op uw persoonlijke situatie vanuit VvAA Groep B.V.

De frequentie is maximaal wekelijks of maandelijks

Voorwaarden

VvAA gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar het VvAA Privacybeleid