Wet werk en zekerheid (WWZ)

Wat betekent het voor u?

De Eerste Kamer keurde onlangs het Wetsvoorstel werk en zekerheid (WWZ) goed. Anders dan eerder werd vermeld, gaat het eerste deel van de wetswijzigingen niet in per 1 juli 2014, maar per 1 januari 2015. Vanaf dan mag u geen proeftijd meer opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Ook moet u uw medewerker uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of u de overeenkomst wilt verlengen of niet.

VvAA houdt de invoering van het wetsvoorstel scherp in de gaten. Wij adviseren werkgevers om vanaf 1 januari 2015 voortaan één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de medewerker schriftelijk mee te delen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet dan wel de medewerker schriftelijk mee te delen onder welke voorwaarden u bereid bent een nieuwe arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan.

Belangrijkste wijzigingen

Vragen? Wij helpen graag

Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen
Bekijk de servicepagina