Inloggen

Veelgestelde vragen

VvAA verzuimadvies

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Wat moet u doen als uw medewerker vanwege gezondheidsklachten, zoals corona, niet kan werken?

Is uw medewerker ziek vanwege het coronavirus of met een andere reden? En kan deze medewerker door gezondheidsklachten niet werken? Uw medewerker heeft alleen dan recht op loondoorbetaling bij ziekte. Vervolgens keert een verzuimverzekering uit (na de eigen risico periode). U kunt uw medewerker ziek melden, waarna de arbodienst de ziekmelding beoordeelt. Dat kan niet als het volgende aan de hand is:
  • Uw medewerker zit in quarantaine en kan hierdoor niet werken.
  • De werknemer is besmet met het coronavirus, maar heeft geen gezondheidsklachten en kan wel thuiswerken.
  • De partner of het kind van de medewerker is ziek. Is thuiswerken geen mogelijkheid voor de werknemer, dan kan de medewerker calamiteiten- of kortdurend zorgverlof aanvragen.
  • De medewerker mag een bepaald gebied niet verlaten en kan daardoor niet werken.
  • De medewerker heeft alleen verkoudheidsklachten, maar kan nog wel werken.
  • Als uw medewerkers thuis zitten, omdat u geen werk heeft of kunt uitvoeren.

2. Betaaltermijn verzuimverzekering aanpassen?

Wilt u de betaaltermijn van uw verzuimverzekering aanpassen naar een maand of een kwartaalbetaling? Dan vervalt de 6% korting. Ook vragen wij u om een machtiging voor automatische incasso af te geven.

3. Wanneer worden de ziekte uitkeringen uitbetaald?

Na de eigen risico periode wordt maandelijks achteraf de uitkering betaald. Soms worden er loonstroken opgevraagd om de juiste uitkering te bepalen.

4. Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Bij een zieke werknemer dient u als werkgever te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. Via onderstaande link ziet u de verplichte stappen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Of de Quickstart van het UWV

5. Wat is een verzekeringspolis op basis van naverrekening?

De verzekeringspremie is gebaseerd op een voorschotpremie met naverrekening. Achteraf doet u jaarlijks eenmaal een opgave van het loon en aantal medewerkers in dienst. Daarmee wordt de definitieve premie van het afgelopen jaar én de voorschotpremie voor het komende jaar berekend. Medewerkers die tijdens het jaar in dienst komen zijn automatisch meeverzekerd. Uw laatste polisblad geeft dus niet altijd de actuele situatie weer.

6. Hoe meldt u een ziekmelding via het VvAA Gezond in Praktijk pakket?

Voer een ziekmelding binnen 48 uur in via het werkgeversportaal Xpert Suite. Gebruik daarvoor de inlogcodes die u via e-mail van Nedasco, de uitvoerder van het Gezond in Praktijk Pakket, heeft gekregen. Heeft u vragen over Xpert Suite of nieuwe inlogcodes die u wilt ontvangen? Neem dan telefonisch contact met de Claimafdeling van Nedasco via nummer 033 467 08 17.

7. Heeft u een langdurig zieke medewerker en loopt u tegen problemen aan bij de verzuimbegeleiding?

Neem voor verzuimbegeleiding contact op met onze Verzuimexpert. De Verzuimexpert is er juist voor u als werkgever en ondersteunt u waar nodig tijdens de periode van ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Zij is uw gids in het doolhof van wet- en regelgeving en beschikbaar voor uw verzuimvragen.

8. Hoe geeft u een wijziging van uw bedrijfsgegevens door?

Een verandering in de samenstelling van de maatschap, een rechtsvormwijziging of het overdragen van een praktijk. Allemaal situaties die van invloed zijn op de gegevens van uw verzuimverzekering en/of WGA Hiaat verzekering. Wij passen uw verzekeringen graag aan zodat de dekking gewaarborgd blijft. U kunt de wijzigingen doorgeven op verzuimadvies@vvaa.nl.

9. Welke loondoorbetalingsverplichting heeft u?

De wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is in het 1e en 2e jaar 70% van het laatstverdiende loon (waarvan het 1e jaar minimaal 70% van het wettelijke minimumloon). Valt u onder een cao waardoor er andere verplichtingen zijn? Of hebt u afwijkende afspraken in de arbeidsvoorwaardenregeling staan? Dan is uw verplichting bij ziekte waarschijnlijk hoger. Bijvoorbeeld 100% loondoorbetaling in het 1e jaar. Wij passen de dekking verzuimverzekering zo goed mogelijk aan op uw verplichtingen

10. Heb ik een eigen risicotermijn bij mijn verzuimverzekering?

Bij een verzuimverzekering is er altijd sprake van een eigen risicotermijn. Pas na deze wachttermijn gaat de verzuimverzekering over tot uitkeren. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe hoger de kosten die u zelf draagt. Voor uw eigen risicotermijn kunt u bijvoorbeeld kiezen uit 10, 20 en 30 en zelfs 65 werkdagen. Heeft u een fysio-praktijk, dan kunt u ook kiezen voor een korte eigen risicotermijn van 2 en 5 werkdagen.

Vraag of advies?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Een e-mail sturen kan uiteraard ook.