Tijdige ziekmelding

VvAA Verzuimadvies

Doorgeven

Als uw medewerker zich ziekmeldt, dan heeft u veel zaken om te regelen zodat de werkzaamheden door blijven lopen. Eén van de zaken die belangrijk is en die u mogelijk over het hoofd ziet, is het tijdig doorgeven van de ziekmelding aan uw verzekeraar en uw arbodienst. Een tijdige ziekmelding is namelijk belangrijk voor het recht op uitkering van de verzekeraar.

Eigen risico

Verzuimverzekeringen kennen een eigenrisicoperiode. Meldt u het verzuim na meer dan twee werkdagen, dan gaat uw eigenrisicoperiode pas lopen op de dag van de melding aan de verzekeraar. Op die manier verlengt u in feite uw eigen risico en heeft u meer ziekteverzuimkosten.

Gevolgen van late melding bij langdurig ziekteverzuim

Nu denkt u misschien: maar mijn medewerker is toch snel weer hersteld? Doorgaans klopt dat ook. En toch is het verstandig om uw medewerker op tijd ziek te melden. Er zijn namelijk ook verzuimdossiers waar het herstel veel langer duurt dan verwacht. Bijvoorbeeld bij een (arbeids)conflict of bij frequent ziekteverzuim. Bij die verzuimdossiers heeft u uw bedrijfsarts en ziekteverzuimverzekering wel degelijk nodig. Zo kan het zelfs voorkomen dat een bedrijfsarts door een te late melding ook te laat is met adviseren. U riskeert dan een loonsanctie van het UWV, als het voor een medewerker tot een WIA-aanvraag komt.

Vaak is één ziekmelding al voldoende om uw verzekeraar en arbodienst op de hoogte te stellen. Dit is het geval als het verzuimmeldportaal van uw verzekeraar en arbodienst gekoppeld zijn. Is er geen sprake van een koppeling, dan geeft u aan iedere partij afzonderlijk de verzuimmelding door.

Loopt uw salarisadministratie bij VvAA en neemt u ook de verzuimmodule af, dan verzorgt de afdeling Verzuimadministratie de ziek- en herstelmeldingen voor u. Let er dan goed op dat u een ziek- en of betermelding tijdig aan deze afdeling doorgeeft.

Vragen? Wij helpen graag

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of stuur ons uw bericht.

Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl