Inloggen

Samenwerken niet ten koste van alles

Er breken voor de ziekenhuizen en de medisch specialisten moeilijke tijden aan. Onder het motto 'hoe houden we de zorg betaalbaar?' doet minister Schippers een beroep op de zorgverzekeraars om selectief in te kopen. Zij verzoekt de zorgaanbieders om kritisch te kijken naar het huidige aanbod. Het laatste heeft betrekking op verdere concentratie van zorg en het beter benutten van de bestaande capaciteit door centralisatie.

Mogelijkheden en onzekerheden

In de praktijk onderzoeken maatschappen al enige tijd de mogelijkheden om samen te werken. Er zijn bijvoorbeeld maatschappen chirurgie uit verschillende ziekenhuizen die de handen ineen slaan en het zorgaanbod bundelen. Een goede ontwikkeling, omdat het de kwaliteit van de zorg verder kan verbeteren en de kosten kan reduceren. Maar het vraagt wel zorgvuldigheid. Schaalvergroting schept weliswaar nieuwe mogelijkheden, maar ook onzekerheden.

Voorbeelden van de laatste categorie zijn vragen als:

  • Wat willen we eigenlijk bereiken met de samenwerking en denken we daar in grote lijnen hetzelfde over?
  • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen onze maatschappen en wat betekenen die?
  • Hoe faseer je het proces om tot een geslaagde samenwerking te komen, wat komt er allemaal bij kijken?
  • Hoe structureren we straks de samenwerking? Wie doet welke taken, en hoe komen we tot besluitvorming?
  • Wat doen we als we er niet uitkomen?
  • Welke eisen stellen we aan de kwaliteit en hoe bewaken we die?
  • Hoe voorkomen we dat we niet toch onze eigen koers gaan varen en alleen in naam samenwerken?

Liever venijn in de start...

Onder de huidige tijdsdruk is het verleidelijk om de samenwerking snel op poten te zetten en direct met elkaar aan de slag te gaan. Nu is er natuurlijk niets tegen slagvaardigheid. Maar venijn kun je beter in de start hebben dan in de staart. Het is verstandig om niet te makkelijk voorbij te gaan aan bovenstaande vragen. Zorgvuldigheid, of liever gezegd: duidelijkheid vooraf kan een hoop gedoe achteraf voorkomen.


Pieter Ramler en Wout Raadgers
Ramler en Raadgers geven leiding aan VvAA opleidingen en teamcoaching
Pieter Ramler en Wout Raadgers VvAA

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?