Inloggen

Hebt u grip op alles in uw praktijk?

Wilt u extra handen die uw niet-patiënt-gebonden taken voor u coördineren en oplossen, ook om uw praktijk verder te professionaliseren? Kies dan voor de hulp en adviezen van de VvAA praktijkmanager. Dat geeft u de ruimte om u op de zorg voor uw patiënten te concentreren.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

VvAA praktijkmanager

Onbezorgd uw praktijk voeren

Uw praktijk professioneel laten functioneren

Als huisarts krijgt u steeds meer te doen. Denkt u aan keten­zorg, substi­tutie, zelf­manage­ment en multi­discipli­naire samen­werkingen. Al deze zaken moet u goed zien te ver­talen naar uw dage­lijkse prak­tijk. Zoals in uw per­soneels­beleid, financiën, auto­mati­sering en accre­ditatie. De praktijk­manager helpt u graag om uw praktijk (weer) op orde te brengen en verder te professionaliseren.

De juiste praktijkmanager voor uw praktijk

Voor uw praktijk gaan wij op zoek naar een praktijkmanager die past bij uw wensen en problematiek. Hoe doen we dat?

 • Voor langere termijn: we werven en selecteren een vaste praktijkmanager.
 • Of voor tijdelijk: we selecteren een praktijkmanager van VvAA of vanuit ons netwerk.
 
Vrijblijvend gesprek aanvragen ▸

Vraag of direct advies?

Adviseur Yvonne LaCroix | VvAAYvonne Lacroix
Interim prakijk­manager
 

Downloads

Waarmee kan de VvAA praktijkmanager u ondersteunen?


 • De missie en de visie van uw praktijk vormgeven
 • Aansturen van uw personeel, ook bij tijdelijke of structurele onderbezetting van een leidinggevende
 • De inzetbaarheid van uw personeel optimaliseren
 • Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
 • De praktijkaccreditatie coördineren
 • Begrotingen opstellen en de jaarrekening coördineren
 • Contact onderhouden met zorgverzekeraars
 • Ervoor zorgen dat alles reilt en zeilt binnen uw praktijk
 • Initiëren van externe projecten en contacten met bijvoorbeeld de gemeente en een zorggroep

Bekijk de drie praktijkvoorbeelden


1. Projecten laten slagen in mijn praktijk


Situatie:
 • Projecten zijn wel benoemd en misschien ook al wel gestart, maar blijven te lang liggen of de implementatie mislukt uiteindelijk. Praktijkaccreditatie bijvoorbeeld.
Behoefte:
 • Ik wil graag iemand die mij helpt om mijn projecten binnen mijn praktijk te laten slagen. 
Oplossing:
 • Een praktijkmanager met projectmanagementvaardigheden is nu tijdelijk in de praktijk. Hij of zij organiseert het project. Daarmee kan de praktijk zich richten op de patiëntenzorg.

2. Gedoe uit handen nemen


Situatie:
 • Het loopt niet lekker in de praktijk. De sfeer is binnen het team is slecht, er is een disfunctionerende medewerker en de audit komt eraan. Daarnaast staan een patiëntenenquête en een wijkscan op stapel.
 • Verder is er altijd wat, zoals veranderende wet- en regelgeving waar de praktijk op moet anticiperen.
Behoefte:
 • Ik wil graag iemand die mij het gedoe uit handen neemt, zaken coördineert en oplost.
Oplossing:
 • Een praktijkmanager is altijd op de hoogte, regelt zaken en coördineert totdat alles op rolletjes loopt. Wel zo prettig voor de huisartsen en de praktijk.

3. Praktijk een stap verder brengen


Situatie:
 • Op zich draait de praktijk prima, maar we innoveren niet. Daar moet de praktijk iets mee. Denk aan eHealth (bijvoorbeeld eConsulten) en het opzetten van samenwerkingsverbanden met de 2e lijn.
Behoefte:
 • Ik wil graag iemand die mijn praktijk een stap verder brengt.
Oplossing:
 • Een praktijkmanager met een specifieke kennis en ervaring kan de praktijk helpen te professionaliseren en ambities te realiseren.

Vrijblijvend gesprek aanvragen
Frank Hofstee | VvAA

Frank Hofstee

Interim praktijkmanager

“Ik kom het liefst in praktijken waar teams willen professionaliseren. Samen met het team een praktijk neerzetten waar de patiënt zich gehoord en geholpen voelt en waar het team met plezier werkt, dat vind ik een mooie uitdaging.”