Zekerheid voor nu en in de toekomst

Voor elke medische professional is het belangrijk om het inkomen voor nu en voor de toekomst veilig te stellen. Met advies van VvAA komt u verder. Vraag een adviesgesprek aan
Financiële planning

Vermogensbeheer

Waarom vermogensbeheer?

Van oudsher staat VvAA medici en paramedici met kennis en kunde bij op financieel gebied, zowel zakelijk als privé.

Vraag gesprek aan

Vermogensbeheer via VvAA

Vermogensbeheer is een optie voor leden die de voorkeur geven aan een transparante en kostenefficiënte dienstverlening voor het beheer van hun vermogen. Hebt u zelf onvoldoende gelegenheid of zin om de complexe financiële wereld op de voet te volgen, dan kunt u de dagelijkse zorg voor uw kapitaal bij onze specialisten leggen.

Er wordt een ondergrens gehanteerd van € 150.000,- vrij belegbaar vermogen.

Persoonlijke situatie en doelstellingen vormen het uitgangspunt

Beleggen is het vinden van de juiste balans tussen rendement en risico. Het streven naar een zo hoog mogelijk rendement moet in evenwicht zijn met de persoonlijke situatie en doelstellingen. Op basis van een door u ingevulde risicomonitor worden tijdens een intake-gesprek alle relevante aandachtspunten op financieel gebied met u doorgenomen. Op basis van deze informatie wordt door de vermogensbeheerder een op de persoonlijke situatie toegespitst beleggingsplan samengesteld.
De invulling van de beleggingsportefeuille vindt plaats conform het beleggingsbeleid en is afgestemd op het persoonlijk beleggingsprofiel.

Er wordt gewerkt met beleggingsportefeuilles die zijn opgebouwd uit Exchange Traded Funds (ETF’s).

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Voordelen

 • Vermogensbeheer door specialisten met jarenlange ervaring.
 • Actief vermogensbeheer, waar uzelf geen omkijken naar hebt.
 • Zorgvuldige spreiding van uw belangen en risico’s.
 • Geld opnemen en bijstorten is mogelijk.
 • Online inzage in uw portefeuille.
 • Elk kwartaal een uitgebreide rapportage.

Exchange Traded Funds

VvAA Vermogensbeheer werkt met beleggingsportefeuilles die zijn opgebouwd uit Exchange Traded Funds (ETF’s). 

Vraag gesprek aan

Wat is een Exchange Traded Funds?

De Angelsaksische benaming voor indexproducten luidt 'Exchange Traded Funds' (ETF’s). Een ETF of ‘tracker’ is een belegging die bestaat uit een deelneming in een index waardoor die belegging deze gehele index representeert. Een standaard beleggingsfonds is een actief beheerde beleggingsportefeuille waarbij door de fondsmanager van de betreffende instelling waaruit deze afkomstig is, steeds bepaalde beleggingskeuzes worden gemaakt waarop VvAA vermogensbeheer geen invloed heeft.

ETF’s zijn ook beleggingsfondsen, maar worden in tegenstelling tot standaard beleggingsfondsen niet actief beheerd. ETF’s volgen de ontwikkeling van een index objectief (zonder het maken van subjectieve keuzes), waardoor het rendement dus altijd in lijn met de index is.

Modern instrument

Beleggen met behulp van ETF’s is niet nieuw. Hoewel deze beleggingsvorm in Europa nog zeker niet algemeen wordt toegepast, bestaan ETF’s in de Verenigde Staten al sinds 1993 en zijn daar zo’n succes, dat enkele indexproducten inmiddels tot de meest verhandelde effecten ter wereld behoren!

De informatie over deze beleggingstoepassing en de verscheidenheid van verschillende indexproducten heeft in de Verenigde Staten een ongekende hoogte bereikt. Bovendien hebben ETF’s een onbeperkte levensduur; er bestaat geen afhankelijkheid van een looptijd of een expiratiedatum.

Ruime toepassingsmogelijkheden

Er bestaat een zeer grote verscheidenheid aan verschillende ETF’s. ETF’s kunnen beleggingen zijn in een wereldwijde index of in een index van een bepaalde economische regio (Noord Amerika of Europa), of zelfs van een bepaald land (Nederland of Verenigde Staten). Ook zijn er vele ETF’s die slechts een bepaalde bedrijfstak of sector representeren (Energie of Financiële dienstverlening).

Tenslotte bestaan er ETF’s in bepaalde thematisch gerangschikte beleggingsindices zoals 'Clean Energy' of Commodities (grond- en bulkstoffen). In vastrentend opzicht is de verscheidenheid niet minder groot. Hier bestaan vele ETF’s op basis van verschillende looptijden en qua verdeling van debiteurenclassificatie. ETF’s bieden dan ook een uitstekende en niet kostbare mogelijkheid om te profiteren van de prestaties van een gehele markt of een marktsector. Deze indexproducten kennen immers betrekkelijk lage beheerskosten en zijn gemakkelijk verhandelbaar.

Flexibel instrument

Een belangrijk voordeel van het gebruik van ETF’s is de grote mate van flexibiliteit. Deze flexibiliteit is gebaseerd op de grote mate van efficiency en op de relatief lage kosten van ETF’s. In de indexproducten zit immers een kostencomponent versleuteld (Total Expense Ratio ofwel TER) die vele malen lager is dan bij standaard beleggingsfondsen. Indien noodzakelijk, kunnen beleggingen in een bepaalde regio of bedrijfstak in hele korte tijd worden geliquideerd, waardoor het veel beter mogelijk wordt te sturen op basis van de macro economische beleggingsomgeving.

De opbouw van de portefeuille

In de praktijk stelt VvAA vermogensbeheer een beleggingsportefeuille samen die bestaat uit een solide kern (de core), met daaromheen een aantal specifieke aanvullingen (de satellites). Als core kunnen trackers dienen die een algemene, goed gespreide index volgen. Als satellites worden zowel ETF’s gebruikt op specifieke sectorindices, ofwel ETF’s op grondstoffen of opkomende markten.

Door toepassing van trackers in een beleggingsportefeuille, kan dan ook op een transparante manier worden deelgenomen aan algemene marktontwikkelingen of aan trends in een specifieke sector. Omdat er trackers bestaan op vele verschillende indices, is het altijd mogelijk om te beleggen in veelbelovende markten en sectoren.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Voordelen

 • Vermogensbeheer door specialisten met jarenlange ervaring.
 • Actief vermogensbeheer, waar uzelf geen omkijken naar hebt.
 • Zorgvuldige spreiding van uw belangen en risico’s.
 • Geld opnemen en bijstorten is mogelijk.
 • Online inzage in uw portefeuille.
 • Elk kwartaal een uitgebreide rapportage.

Elk kwartaal informatie en rapportage

Ieder kwartaal wordt een heldere rapportage geleverd. Deze rapportage bevat naast een portefeuilleoverzicht ook een analyse van het resultaat, een overzicht van transacties en kosten. Verder wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid en geven wij onze visie op de nabije toekomst.

Vraag gesprek aan

Inzage via internet


Los van de kwartaalrapportage is het mogelijk om via internet 24 uur per dag, 7 dagen per week de samenstelling en ontwikkeling van de portefeuille op te vragen.

Contact met vermogensbeheerder


Naast de kwartaalrapportage en inzage via internet is het mogelijk om jaarlijks in een persoonlijk gesprek de actuele situatie te bespreken.

Om dit aantrekkelijke voorstel met lage beheer- en transactiekosten mogelijk te maken vinden deze afspraken bij voorkeur plaats op het hoofdkantoor van VvAA te Utrecht. 

Kostenstructuur


VvAA Vermogensbeheer hanteert een transparante kostenstructuur, die is opgebouwd uit 3 componenten, namelijk beheerloon, transactiekosten en bewaarloon.

Beheerloon

De beheervergoeding bedraagt per jaar 0,6% exclusief BTW over de effectieve waarde van het beheerd vermogen en wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Het minimum beheerloon bedraagt € 337,50 + 21% btw per kwartaal

Transactiekosten

Voor aan- of verkoop van Exchange Trade Funds (ETF's):
Amsterdam, Parijs, Brussel. Lissabon en New York Stock Exchange € 15 + 0,2%
Overige beurzen € 25 + 0,2%

Bewaarloon

De depotbank vormt een belangrijke schakel  in de relatie tussen u en VvAA Vermogensbeheer. De diensten van de depotbank bestaan onder meer uit het bewaren van geld en effecten alsmede het verzorgen van de effectenadministratie.

De opbouw van het all-in* bewaarloon is als volgt:

Waarde depot:

<  € 50.000        0,20%
<  € 250.000      0,10% over het meerdere boven € 50.000
<  € 5.000.000   0,05% over het meerdere boven € 250.000

Toeslag buitenland:   30%

Regeltarief binnenland: € 1,68 (per jaar)
Regeltarief buitenland: € 6,96 (per jaar)

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

* dus geen afzonderlijke dividend-, coupon-, lossingsprovisie etc.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Voordelen

 • Vermogensbeheer door specialisten met jarenlange ervaring.
 • Actief vermogensbeheer, waar uzelf geen omkijken naar hebt.
 • Zorgvuldige spreiding van uw belangen en risico’s.
 • Geld opnemen en bijstorten is mogelijk.
 • Online inzage in uw portefeuille.
 • Elk kwartaal een uitgebreide rapportage.

Banksparen & internetsparen

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen geen nieuwe producten van Friesland Bank worden afgenomen. Relaties die via VvAA klant zijn bij Friesland Bank, zijn inmiddels ‘verhuisd’ naar Rabobank Utrecht. Met deze overstap blijft VvAA in staat om, samen met Rabobank Utrecht, de vertrouwde dienstverlening voor uw producten te verzorgen.

Contactgegevens


Tot nader bericht kunt u voor vragen contact opnemen met Friesland Bank via het directe telefoonnummer 058 - 299 55 99, of via VvAA ledenservice 030 247 47 89. Mocht u vragen aan VvAA hebben over Friesland Bank, dan kunt u deze mailen naar bancair@vvaa.nl.


Meer informatie

Uitgebreide informatie over de verhuizing (migratie) van Friesland Bank naar de Rabobank vindt u op rabobank.nl/frieslandbank en frieslandbank.nl/rabobank.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Voordelen

 • Vermogensbeheer door specialisten met jarenlange ervaring.
 • Actief vermogensbeheer, waar uzelf geen omkijken naar hebt.
 • Zorgvuldige spreiding van uw belangen en risico’s.
 • Geld opnemen en bijstorten is mogelijk.
 • Online inzage in uw portefeuille.
 • Elk kwartaal een uitgebreide rapportage.
VvAA adviseur Miranda Joziasse VvAA

Een adviesgesprek

Wilt u meer informatie over vermogensbeheer?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.